Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

 • Jämlikhetskommissionen har överlämnat sitt betänkande till regeringen

  Torsdagen den 6 augusti överlämnade utredaren Per Molander Jämlikhetskommissionens betänkande till finansminister Magdalena Andersson.

 • Sommarbriefing med Magdalena Andersson

  Under sommaren har regeringen varje vecka bjudit in till en pressbriefing där ett eller flera statsråd informerat om en aktuell fråga. Vid årets sista sommarbriefing kommenterade finansminister Magdalena Andersson det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden.

 • För företagare med anledning av covid-19

  Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

 • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

  Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

Skatteförslag remitteras inför budgetförhandlingar i höst

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

Lena Micko har tagit emot Tillitsdelegationens slutbetänkande

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av och analysera statliga myndigheters introduktionsutbildningar samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge

Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i vårpropositionen. Den senaste tiden har dock tecken visat på en viss återhämtning, om än från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet. Det visar Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos som Magdalena Andersson presenterade.

Nionde extra ändringsbudgeten till riksdagen

Regeringen har överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia AB och Swedavia AB samt tillskott för att säkerställa nationell tillgång till ambulansflyg. Regeringen föreslår också att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 6029 träffar.