Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Mikael Damberg Finans­minister
Max Elger Finansmarknads­minister
Ida Karkiainen Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen

    Vid en pressträff presenterade regeringen en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. På pressträffen presenterades också ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen.

  • Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning

    Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger har gemensamt tagit initiativ till en utredning med uppdrag att bistå Finansdepartementet och Näringsdepartementet med att kartlägga behov för att fortsätta stödja näringslivets gröna omställning samt presentera fokusområden för det vidare arbetet. Fokus i arbetet ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.

  • Förstärkningar av det nya reseavdraget

    Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och förenklat reseavdrag. För att personer med långa pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor föreslås justeras.

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. Läs mer om Sveriges stöd till Ukraina, de sanktioner och andra åtgärder som regeringen vidtagit samt information om regeringens samverkan med olika myndigheter gällande samhällsviktiga funktioner och om arbetet i EU.

Foto: Ninni Andersson

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Foto: Folio Images

Sveriges återhämtningsplan

Regeringen fattade 27 maj 2021 beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av bidrag från Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), som är en del av EU:s återhämtningspaket. Sveriges återhämtningsplan innehåller 26 reformer och investeringar.

Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Regeringens arbete mot välfärdsbrott

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar, rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg samt gett en utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen. Här hittar du samlad information om arbetet:

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7464 träffar.