Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Digital pressträff med finansministern

    Idag klockan 13.00 höll finansminister Magdalena Andersson en digital pressträff där hon presenterade en uppdatering av det makroekonomiska läget.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

  • Ytterligare krisåtgärder för företag

    Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 6280 träffar.