Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Åsa Lindhagen Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister
Lena Micko Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    I dag överlämnar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten med ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av pandemin samt för att jobba Sverige ur krisen. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Presentation av den ekonomiska vårpropositionen 2021

    Den ekonomiska vårpropositionen 2021 lämnades till riksdagen den 15 april klockan 08.00. Samtidigt lämnades även vårändringsbudgeten. Finansminister Magdalena Andersson presenterarade vårbudgeten vid en digital pressträff.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 6644 träffar.