Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Åsa Lindhagen Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister
Lena Micko Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Magdalena Andersson tog emot utredningen om folkbokföring och samordningsnummer

    I dag höll finansminister Magdalena Andersson en digital pressträff tillsammans med Karin Almgren, särskild utredare, i samband med att Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer överlämnade sitt betänkande.

  • Snabb återhämtning i ekonomin

    Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt efter den djupa nedgången förra året. I Finansdepartementets senaste prognos väntas BNP växa med 4,7 procent i år, vilket är 1,5 procentenheter högre jämfört med prognosen som presenterades i samband med vårbudgeten i april. Även de offentliga finanserna förväntas stärkas i förhållande till den föregående prognosen.

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6788 träffar.