Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Slutförhandling av EU:s budget för 2020

    Max Elger
    Statssekreterare Max Elger företräder Sverige när EU:s årsbudget för 2020 slutförhandlas i Bryssel 15 november . Foto: Sveriges EU-representation

    När EU-ländernas finansministrar möts i Ekofinrådet den 15 november ska EU:s budget för 2020 fastställas. Slutförhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med mötet.

  • Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020

    Regeringen har idag fattat beslut om riktlinjer för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad i avvaktan på resultaten av Riksgäldskontorets analys av statsskuldens strategiska valutaexponering.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5444 träffar.