Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

 • Sverige verkar för en restriktiv EU-budget

  Vid Ekofin-rådet den 10 oktober bekräftade Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike sin restriktiva hållning i förhandlingarna om EU:s nästa sjuåriga budgetram.

  - Tillsammans med Danmark, Österrike och Nederländerna gav Sverige ett tydligt budskap om att vi vill hålla nere de gemensamma utgifterna i EU, säger finansminister Magdalena Andersson.

 • EU:s finansministrar diskuterade penningtvätt

  Finansminister Magdalena Andersson
  Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i Luxemburg 9-10 oktober. Foto: EU-representationen

  Penningtvätt, EU:s användning av 2018 års budget och en effektivare utvecklingsfinansiering stod på dagordningen när finansminister Magdalena Andersson träffade sina EU-kollegor 10 oktober. Magdalena Andersson deltog också i delar av Eurogruppen 9 oktober där ministrarna beslutade om hur euroområdets budgetinstrument ska styras.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5387 träffar.