Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya åtgärder för att stoppa välfärdsfusket

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att Försäkringskassan ska få tillgång till mer information i sina kontroller av bland annat utbetalningar av föräldrapenning. Förslaget syftar till att förbättra Försäkringskassans arbete med att stoppa bidragsfusk.

Varje år förlorar staten miljardbelopp i felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En stor del kommer från felaktiga utbetalningar av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. För att stärka Försäkringskassans kontroller av föräldrapenningen har regeringen därför beslutat om en lagrådsremiss som innebär att arbetsgivare ska lämna fler uppgifter som Försäkringskassan kan använda i kontroller av bland annat föräldrapenning.

– Vi måste stoppa bidragsfusket. Nu ser vi till att Försäkringskassan får tillgång till fler uppgifter i sina kontroller och därmed bättre möjlighet att stoppa bidragsfusk, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Förslaget innebär att uppgifter om frånvaro från arbetet av skäl som kan ge rätt till föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning ska lämnas i samband med arbetsgivardeklarationen. Uppgifterna ska lämnas av den som är skyldig att lämna en arbetsgivar­deklaration, det vill säga bland annat arbetsgivare. 

Uppgifterna kommer att tas emot av Skatteverket som lämnar över uppgifterna till Försäkringskassan. Förslaget innebär att Försäkringskassan får möjlighet att stämma av de uppgifter om frånvaro som lämnas av den enskilde i ansökan mot den av arbetsgivaren rapporterade frånvaron. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...