Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Ansvariga för socialförsäkringar

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialförsäkringar

 • Motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är i fokus i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2024

  Porträtt av Anna Tenje som är allvarlig.
  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2024. Att motverka bidragsbrottslighet och förhindra felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen är högt prioriterat för att upprätthålla välfärdssystemens legitimitet.

 • Flera förbättringar i föräldraförsäkringen

  Porträttbild av Anna Tenje som ler
  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringens förslag till förändringar av föräldrapenningen i budgetpropositionen för 2024 har godkänts i riksdagen. Lagändringen innebär bland annat att antalet s.k. dubbeldagar fördubblas, att dubbeldagarna kan användas fram till att barnet är 15 månader och att föräldrar ges möjligheter att överlåta föräldrapenning, exempelvis till nära anhöriga. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje tittar in i kameran.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekonomiskt utsatta barnfamiljer får förlängt tilläggsbidrag i bostadsbidraget

Riksdagen har godkänt regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om att förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget. Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget förlängs nu med sex månader och kommer gälla fram till och med den 30 juni 2024.

Alla tio medlemmar i pensionsgruppen poserar framför kameran.
Pensionsgruppen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pensionsgruppen överens: Det ska bli möjligt att pausa tjänstepensionen

Idag ägde det första mötet med pensionsgruppen rum med samtliga riksdagspartier, något som aldrig tidigare har hänt. Under mötet ställde sig pensionsgruppen bakom inriktningen om mer flexibla regler för utbetalning av tjänstepension.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen stärker myndigheternas arbete mot bidragsbrottslighet

I en proposition föreslår regeringen att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bland annat ska få utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller och utökade möjligheter att utbyta uppgifter digitalt med andra myndigheter. Syftet är att ge myndigheterna bättre förutsättningar att upptäcka, förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Socialförsäkringar – Budgetpropositionen för 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialförsäkringar. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 541 träffar.