Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Pressbriefing med Ardalan Shekarabi om pensionerna

    Onsdag den 11 maj hade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en pressbriefing om pensionerna.

  • Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer

    Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli - december 2022. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kronor.

Foto: Regeringskansliet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Noke Masaki och Ardalan Shekarabi står bakom ett bord med den japanska och svenska flaggan på.
Idag utväxlade Japans ambassadör Noke Masaki och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi noter som bekräftar avtalet om social trygghet mellan länderna. Utväxling av noter sker när länderna fullgjort sina åtaganden så att ett avtal ska kunna träda i kraft. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft

Måndagen den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Avtalet har beslutats i båda ländernas parlament och samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Regeringen tillsatte den 24 mars en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot
Foto: Maskot Foto: Maskot

Hållbara pensioner

De partier som står bakom pensionssystemet har enats om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1057 träffar.