Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

 • Sverige tilldelas rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom EU

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Under en ceremoni i Bryssel idag presenterades att Sverige tilldelas så kallad rescEU-status för ytterligare två vattenskopande flygplan. Detta innebär att EU står för större delen av kostnaden att hålla dessa flygplan i beredskap.

  Tilldelningen av rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom kommissionen stärker Sveriges och EU:s beredskap inför skogsbrandssäsongen.

 • Carl-Oskar Bohlin träffade Estonia-överlevare

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med överlevare från förlisningen av Estonia 28 september 1994
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin med överlevare från förlisningen av Estonia 28 september 1994 Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Tisdagen den 16 maj tog minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin emot en delegation med tre överlevare från förlisningen av M/S Estonia 28 september 1994. Vid mötet lyssnade ministern på överlevarna som framförde sin syn på risker och möjligheter kopplade till hanteringen av Estonia-frågan framgent.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Carl-Oskar Bohlin besökte Brasilien för att delta i invigning av monterings- och testanläggning för JAS 39 Gripen

Den 9-10 maj 2023 besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Brasilien för att delta vid invigningen av en anläggning för slutmonteringen, test och utvärdering av JAS 39 Gripen. I samband med besöket mötte statsrådet även Brasiliens president Lula da Silva samt höll bilaterala möten med landets vicepresident Geraldo Alckmin, minister med ansvar för civilt försvar Waldez Góes och försvarsminister José Múcio. Syftet med besöket var att främja ett fördjupat samarbete inom försvarsmaterielområdet och civilt försvar.

Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Regeringen vill utreda hur civilplikten kan utökas till fler samhällsviktiga branscher och verksamheter

Regeringen avser i närtid tillsätta en utredning som ska titta på hur civilplikten kan utökas. Utredningen ska analysera civilplikten för alla samhällsviktiga sektorer och se över behovet av personalförsörjningen av det civila försvaret. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid en pressträff den 26 april i samband med ett besök vid Medelpads Räddningstjänstförbund och utbildningsplatsen MSB Sandö.

Foto med Carl Fredrik Graf till vänster och Carl Oskar Bohlin till höger
Till vänster i bild: Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, som har utsetts till särskild utredare. Till höger: Carl Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

Carl-Oskar Bohlin är glad och står framför ena sidan av en brandbil. I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren
Carl-Oskar Bohlin framför en av brandbilarna på Storstockholms brandförsvars station i Täby. I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Uppdrag till MSB att förbereda aktivering av civilplikt

En återaktiverad civilplikt ökar den kommunala räddningstjänstens förmåga till personalförsörjning vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut i frågan.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 79 träffar.