Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) har lämnat EU

    Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) har lämnat Europeiska unionen (EU). Ändringarna ska tillämpas om Förenade kungariket lämnar EU utan att ett utträdesavtal har trätt i kraft.

  • Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

    Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Innehåll från Socialdepartmentet

Prenumerera

Totalt 5173 träffar.