Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

    Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

  • Regering ger utredare i uppdrag att utvärdera vaccineringen mot covid-19

    Regeringen tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccinering mot covid-19.

Pressträff med statsminister Magdalena Andersson
Pressträff med statsminister Magdalena Andersson. Foto: Regeringskansliet

Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Socialminister Lena Hallengren står framför en amerikansk flagga.
Den första veckan i juni 2022 besökte socialminister Lena Hallengren USA. Under ministern besök hölls bland annat ett möte med amerikanska myndigheter om ett samarbetsavtal om cancerforskning. Foto: Elin Aarflot/Regeringskansliet

Samarbete om cancerforskning med USA ska förnyas

Sverige har sedan 2016 ett bilateralt samarbetsavtal med USA om cancerforskning. Vid socialminister Lena Hallengrens besök i Washington DC den 1 juni bekräftade parterna sin önskan att fördjupa samarbetet med ett förlängt avtal.

Foto på en utsträckt hand.
Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Foto:Maskot/TT

Proposition om stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7560 träffar.