Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Pressbriefing med Lena Hallengren och Johan Carlson

    Torsdagen den 17 juni höll socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson en digital pressbriefing för att ge en lägesuppdatering om covid-19-pandemin och påminna om vilka restriktioner som gäller och hur man bör tänka inför midsommarhelgen.

    En teckentolkad version finns i pressmeddelandet.

  • Pressbriefing om covidbevis med Lena Hallengren, Hans Dahlgren och Anders Ygeman

    Den 16 juni bjöd socialminister Lena Hallengren in till en pressbriefing om covidbevis tillsammans med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och EU-minister Hans Dahlgren. Även Mats Snäll från Myndigheten för digital förvaltning samt Annemieke Ålenius från E-hälsomyndigheten deltog.

    En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

Foto:Regeringskansliet

Mer träffsäker reglering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.

Foto: Regeringskansliet

Nya scenarier för smittspridningen

Torsdagen den 6 maj bjöd socialminister Lena Hallengren in till en pressbrief tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Vid pressbriefen presenterade Johan Carlson bland annat nya scenarier för smittspridningens utveckling de kommande tre månaderna.

En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Regeringen har därför remitterat en promemoria med förslag om att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till utgången av januari 2022.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset . Det gäller ersättning för karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Bild: Regeringskansliet

Lättläst om coronaviruset

Här kan du läsa lättlästa nyheter om corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Regeringskansliet

Lena Hallengren pratar om framtiden med Södra sjukvårdsregionen

Svensk hälso- och sjukvård har prövats hårt under coronapandemin. Samtidigt måste den långsiktiga utvecklingen av en tillgänglig och god vård fortsätta. Fredag 11 juni hålls den sista dialogen i dialogserien Vård i rörelse, där socialminister Lena Hallengren träffar landets alla sjukvårdsregioner för att prata om framtiden.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6585 träffar.