Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll Socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

  Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Sverige har sedan lång tid tillbaka och i politisk enighet haft en vision om ett narkotikafritt samhälle. Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena.

  Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren presenterade åtgärderna vid en pressträff.

 • Annika Strandhäll till högnivåmöte om Agenda 2030 i New York

  Den 9-18 juli 2019 pågick FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling i New York. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ledde den svenska delegationen, och var på plats i New York från den 15 juli då bland annat ministermötet ägde rum.

 • 500 miljoner för kortare väntetider i cancervården

  Regeringen satsar en halv miljard kronor på cancervården 2019. Merparten av dessa medel går till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, och betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Innehåll från Socialdepartmentet

Prenumerera

Totalt 5075 träffar.