Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

    Fredag den 20 november höll socialminister Lena Hallengren och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund digital pressträff tillsammans med Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation. Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin med Pfizer/BioNTech

    Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset . Det gäller ersättning för karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Regeringskansliet

Lena Hallengren i dialog om Vård i rörelse

Alla ska ha tillgång till en nära och god vård, oavsett var i landet man bor. Hur behöver vården förändras för att bli bättre och vad har vi lärt oss av coronapandemin? Det är fokus när socialminister Lena Hallengren träffar landets sjukvårdsregioner i dialogserien Vård i rörelse.

Foto från hälsundersökning
Foto från hälsundersökning Foto: Ulrik Jantzén/TT

Reformer för ökad välfärd - Budgeten 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Socialdepartementet

Prenumerera

Totalt 5982 träffar.