Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Materialbrist inom hälso- och sjukvården ska förebyggas

    Pressmeddelande
    Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

    Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras. Det gäller bristsituationer som uppstår utan att någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

  • E-hälsa i fokus 3 december

    År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Hur långt har vi kommit och vad väntar? Den 3 december arrangeras Nationella e-hälsodagen i Stockholm.

Innehåll från Socialdepartmentet

Prenumerera

Totalt 5217 träffar.