Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Publicerad

Regeringen presenterar förslag till en ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap. Barn ska få stärkta rättigheter och socialtjänsten ska arbeta med tidiga insatser.

Socialtjänsten ska ge ekonomiskt eller socialt utsatta människor samhällets stöd och hjälp. Socialtjänsten ansvarar även för äldreomsorg samt stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning. Nuvarande socialtjänstlag bygger i stor utsträckning på den lag som kom 1980. Samhället har ändrats sedan dess och vi har i dag andra utmaningar som kräver nya verktyg. Den nya lagen ska därför säkerställa att målen för socialtjänsten nås på ett bättre sätt än tidigare, bland annat genom ändrade arbetssätt.

– Jag är otroligt glad över att vi äntligen kan presentera detta omfattande och efterlängtade lagförslag. Vi vill att människor enklare och tidigare ska få hjälp när det behövs och det gäller inte minst barn. Med den nya lagen ändras socialtjänstens arbetssätt. Socialtjänsten ska arbeta förebyggande, vara mer lättillgänglig och erbjuda kunskapsbaserade insatser. Allt för att kunna hjälpa människor i behov på ett bättre sätt, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

  • Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
  • Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs.
  • Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning - detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
  • Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.

Barnens rättigheter stärks genom att lagen anpassas till barnkonventionen. Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets åsikter vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Barnet har också rätt till information om sina insatser och socialtjänsten ska säkerställa att barnet förstår informationen.

– Ytterligare en viktig förändring är att lagen möjliggör att orosanmälningar görs digitalt sökbara. Socialtjänsten måste kunna följa ett barns ärenden över tid. Det stärker skyddet för utsatta barn, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den nya lagen kommer innebära en stor omställning för socialtjänstens arbetssätt. Regeringen aviserade därför medel i budgetpropositionen för 2024 för en kompetens- och bemanningssatsning 2024–2028 för att stödja kommunerna i omställningen till det nya arbetssättet. Det handlar om totalt 8 miljarder kronor till och med 2028.

Regeringen avser att fatta beslut om en lagrådsremiss i närtid. Lagförslaget kommer därefter att lämnas till Lagrådet som ska granska förslaget innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...