Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Sverige rapporterar funktionshinderspolitiken till FN

    Sverige rapporterar regelbundet till FN hur arbetet går med genomförandet av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag, den 22 oktober 2019, har regeringen lämnat sin sammanslagna andra och tredje rapport.

  • Samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning ska vara assistansgrundande

    Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller hjälp med andning och sondmatning. Hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska också vara assistansgrundande när det rör sig om behoven andning och sondmatning. Förslaget skickas nu ut på remiss.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 328 träffar.