Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

 • Lena Hallengren tar emot betänkande från 2020 års tolktjänstutredning

  Tisdag den 15 mars tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från 2020 års tolktjänstutredning av regeringens särskilda utredare Malin Ekman Aldén.

 • Insatser för personer med funktionsnedsättningar 2021

  Inför årsskiftet ser socialminister Lena Hallengren tillbaka på 2021. I en filmad intervju berättar hon om Socialdepartementets arbete för personer med funktionsnedsättningar under 2021.

 • Ökad jämlikhet och delaktighet med ny funktionshindersstrategi

  • Socialminister Lena Hallnegren

   Socialminister Lena Hallengren

   Foto: Kristian Pohl

  • Porträttbild av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

   Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

   Foto: Kristian Pohl

  Regeringen har beslutat om en ny strategi för systematisk uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken 2021 - 2031. Vid Funktionshinderdelegationens dialogmöte den 22 september berättade Socialminister Lena Hallengren om strategin. Vid mötet närvarade även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som berättade om aktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet.

Innehåll om funktionshinder

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 469 träffar.