Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Pressmeddelande: Utredning för stärkt personlig assistans

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Utredaren ska även ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas samt göra en översyn av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Syftet är att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning.

  • Reformer på hälso- och sjukvårdsområdet under 2019

    Regeringen har genomfört ett antal reformer under året i syfte att stärka den svenska hälso- och sjukvården. Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats och regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Genom överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) investerar regeringen 4,7 miljarder år 2020 i bland annat ökad tillgänglighet både i primärvården och specialistvården, inklusive cancervården. Hjälp med andning har bedömts utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 339 träffar.