Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Vårbudgeten 2021: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

    Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Bland annat förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter. Regeringens förslag bygger på en överensstämmelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

    Till följd av covid-19-pandemin har merkostnader för personliga assistenter ökat. Regeringen har därför beslutat att ytterligare förlänga den period som privata utförare av personlig assistans kan ansöka om ersättning för skyddsutrustning. Totalt har 75 miljoner kronor avsatts extra för ändamålet under 2020–2021.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 405 träffar.