Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Hjälp med andning ska kunna ge rätt till personlig assistans

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

  • För att utveckla välfärden behövs ett starkt samhälle

    Socialminister Lena Hallengren berättar i en webbfilm om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 312 träffar.