Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

 • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

  I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 • Dialog med Funktionshinderdelegationen om covid-19

  • Socialmininister Lena Hallengren står i dörren på väg in till ett möte.

   Socialminister Lena Hallengren på väg till det digitala mötet med Funktionshinderdelegationen.

   Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

  • Porträtt bild av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

   Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark medverkade på mötet med Funktionshinderdelegationen.

   Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

  • Porträttbild av Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh

   Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh.

   Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  Socialminister Lena Hallengren, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh diskuterade Coronapandemin, reformeringen av Arbetsförmedlingen och en god och nära vård med Funktionshinderdelegationen på ett digitalt möte den 9 december.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 388 träffar.