Funktionshinder i statens budget

Uppdaterad

Området Funktionshinder en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
3:1 Myndigheten för delaktighet
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.