Funktionshinder i statens budget

Uppdaterad

Området Funktionshinder en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
3:1 Myndigheten för delaktighet
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.