Acko Ankarberg Johansson

Bild på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Tidig upptäckt viktigt i kampen mot prostatacancer

  Under november månad uppmärksammas kampen mot prostatacancer i hela världen. Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland män, och regeringen ger medel till de regionala cancercentrumen för att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättar här om regeringens arbete på området.

 • Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

  Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Bild på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Regeringskansliet

Acko Ankarberg Johansson ny sjukvårdsminister

Acko Ankarberg Johansson är ny sjukvårdsminister på Socialdepartementet. Acko Ankarberg Johansson kommer närmast från tjänsten som riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i riksdagens socialutskott.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7 träffar.