Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

  • Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

    Regeringen avser att besluta om tre uppdrag till olika myndigheter som ska bidra till utvecklingen av en god hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor. De rör bland annat en stärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård, insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor samt insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

  • Ministrarna presenterade aktuella frågor i möte med Patientrådet

    Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
    Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 22 februari mötte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medlemmarna i Patientrådet. Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och de organisationer som företräder patienters och deras närståendes intressen. På mötet presenterade ministrarna aktuella frågor på regeringens bord i frågor som rör folkhälsa och sjukvård.

Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, håller pressträff.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, håller pressträff. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell plan för förlossningsvården

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna höll pressträff om förlossningsvården.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson står tillsammans med IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson under besöket på Inspektionen för vård och omsorg. Minister står tillsammans med myndighetens generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Regeringskansliet

Myndighetsbesök en del av sjukvårdsministerns vardag

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har börjat med sina verksamhetsbesök på Socialdepartementets myndigheter som arbetar med sjukvårdsfrågor på olika sätt. Nyligen besökte ministern Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Läkemedelsverket.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 48 träffar.