Rättsliga dokument

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är ett resultat av lagstiftningsprocessens steg, baserat på rättsinformationsförordningen (SFS 1999:175).

Regeringskansliet publicerar följande rättsinformation på webbplatsen:

  • Departementsserien (Ds) och promemorior
  • Förordningsmotiv (fm)
  • Kommittédirektiv (dir.)
  • Propositioner (prop.)
  • Skrivelser (skr.)
  • Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Kompletta serier av rättsinformation finns från halvårsskiftet år 2000 och framåt. Det kan dock finnas enstaka rättsdokument från tidigare år.

Rättsliga dokument

Prenumerera

Totalt 15562 träffar.