Kommittédirektiv

Regeringen kan tillsätta en statlig utredning för att utreda en fråga. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i ett så kallat kommittédirektiv.

Kommittédirektiv

Prenumerera

Totalt 1734 träffar.