Pål Jonson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

  • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

    Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap och kommer att bidra till viktiga insatser för att tillförsäkra ett robust transportsystem.

    – Att snabbt och säkert kunna flytta både soldater och materiel i händelse av kris eller krig är centralt för vår militära förmåga. Därför är det viktigt att kunna förstärka infrastruktur och vidta andra nödvändiga åtgärder så att den militära rörligheten kan öka, säger försvarsminister Pål Jonson.

Foto: Regeringskansliet

Försvars­­­departementets budgetsatsningar på det militära området 2024

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Pressträff med försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten.
Försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ett trettonde stödpaket till Ukraina med fokus på ammunition och reservdelar

Regeringen har lämnat underlag om ett nytt stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar ammunition och reservdelar till flera av de materielsystem som Sverige skänkt till Ukraina, bland annat Stridsfordon 90 och till Stridsvagn 122. Med stödet skänker Sverige också transportfordon, beredskapsvaror och minröjningsutrustning. Regeringen behöver också få ett bemyndigande att besluta om försäljning av jaktrobot Rb 99 (AMRAAM) till USA som sedan ska skänkas till Ukraina. Det sammanlagda värdet av detta trettonde stödpaket uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor.

Vid ett bord utomhus sitter statsråden Pål Jonson, Ebba Busch, Gunnar Strömmer och Peter Kullgren.
Försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch, justitieminister Gunnar Strömmer och landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Uppdrag till Försvarsmakten och Vinnova att föreslå kandidater till Natos innovationsprogram DIANA

Försvarsmakten ges tillsammans med Vinnova i uppdrag att i samråd med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämna förslag på en svensk accelerator och testcentra som kandidater till Natos Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson.
Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Försvars­beredningen har överlämnat delrapport till försvars­ministern

Den 19 juni 2023 tog försvarsminister Pål Jonson emot Försvarsberedningen delrapport Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023. Delrapporten innehåller en bedömning av den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I detta ingår bland annat en bedömning av följderna av och prioriteringar kopplat till ett svenskt medlemskap i Nato.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 141 träffar.