CV Statssekreterare hos Pål Jonson

Publicerad

Peter Sandwall är statssekreterare hos försvarsminister Pål Jonson. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Statssekreterare Peter Sandwall
Statssekreterare Peter Sandwall Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ansvarsområden 

  • ​​Försvar
  • ​Militärt försvar​

Personligt 

​​Peter Sandwall är född 1963, bosatt i Stockholm, gift och har två vuxna barn.

Utbildning 

​​1996-1998  
​Doktorandstudier i nationalekonomi (ej slutförda). Uppsala universitet 
​ 
​1987-1991 
​Master of Science in Business Administration and Economics.  
​Övriga kurser i bl.a. statskunskap samt freds- och konfliktforskning.
Uppsala universitet 
​ 
​1987 
​Studier i franska språket. Université de Paris – Sorbonne  
​ 
​1983-1985  
​Värnplikt samt reservofficersutbildning i Försvarsmakten​ (Flottan)

Befattningar och uppdrag

​​2022-  
​Statssekreterare, Försvarsdepartementet  
​ 
​2020-2022 
​Landshövding, Kalmar län 
​ 
​2012-2020 
​Generaldirektör, Försvarsmakten  
​ 
​2010–2012  
​Enhetschef vid Budgetavdelningen, Finansdepartementet  
​ 
​2006-2010 
​Chef för EU-budgetenheten, Finansdepartementet 
​ 
​2004-2006 
​Styrelseordförande hedge-fondbolag ​(deltid), baserad i USA
​ 
​2002-2003 
​Chef för EMU-projekt, Finansdepartementet 
​ 
​1998-2002 
​Chef för Enheten för EMU och strukturfrågor i EU, Finansdepartementet 
​ 
​1992-1996 
​Handläggare, Internationella valutafonden, IMF och G10, Finansdepartementet 
​ 
​1985-1986 
​Fartygschef på minsvepare, Kapten i Flottans reserv

Övrigt

​​2022-2022 
​Energimyndighetens insynsråd, ledamot  
​  
​2012-2022 
​Statskontorets råd, ledamot 
​ 
​2014-2022  
​Ekonomistyrningsverkets insynsråd, ledamot 
​  
​2012-2021 
​Insynsrådet vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, ledamot 
​ 
​2012-2020  
​Kustbevakningens insynsråd, ledamot 
​ 
​2015-2019 
​Institutet för svensk kvalitetsutveckling, SIQ, styrelseledamot ​