Kommuner och regioner

Den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och regioner. Kommuner och regioner styrs av folkvalda politiker i kommun- respektive regionfullmäktige. Statens reglerar och styr kommuners och regioners verksamhet genom lag, förordning och föreskrifter. Staten har också ett ansvar för kommuner och regioner har goda och likvärdiga förutsättningar att bedriva en effektiv välfärd med god kvalitet.

Ansvariga för kommuner och regioner

Ansvarigt statsråd

Ida Karkiainen, civilminister
Ida Karkiainen Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kommuner och regioner

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Så styrs kommuner och regioner

Sverige är indelat i 20 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Självstyret är grundlagsstadgat.

Kommunal ekonomi

Verksamheten i kommuner och regioner finansieras till största del av skatteintäkter och avgifter, men också av bidrag från staten. Statsbidragen kan vara generella eller riktade och fördelas av regeringen i statens budget.

Lokal fördelning av satsningar i vårbudgeten 2022

Regeringen har i dag överlämnat 2022 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2022. Här presenteras en lokal fördelning till kommuner och regioner av utvalda satsningar i vårändringsbudgeten. Fördelningen redovisas per län.

Innehåll om kommuner och regioner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 942 träffar.