Kommuner och regioner i statens budget

Uppdaterad

Kommuner och regioner omfattar hela utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.