Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

  • Roger Haddad blir utredare för Sverigekursen

    Regeringen har tidigare beslutat att samhällsorienteringen ska ses över. Kunskapen om det svenska samhällets grundläggande värderingar behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Regeringen har utsett Roger Haddad till särskild utredare för en ny samhällsorientering – Sverigekursen.

  • Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

    Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

  • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

    Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Regeringen fortsätter diskussionen om dödsolyckor på svenska arbetsplatser

Den 13 februari tog arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg emot svenska arbetsgivarorganisationer för att diskutera arbetsgivarnas ansvar i att motverka dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Den 14 februari träffade man fackförbunden från de branscher där dödstalen är som högst.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Maria Hemström Hemmingsson blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att anställa Maria Hemström Hemmingsson som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Maria Hemström Hemmingsson kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2024.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Elin Landell.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Elin Landell. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Johan Pehrson har tagit emot förslag till nytt integrationspolitiskt mål

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson har tagit emot ett delbetänkande från Utredningen om en målstyrd integrationspolitik. Utredningen föreslår bland annat ett nytt integrationspolitiskt mål.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Sverige ordförande i Nordiska ­ministerrådet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 189 träffar.