Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

  • Förstärkt bostadsbidrag till utsatta barnfamiljer

    Torsdag den 23 mars höll regeringen pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna för att presentera att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs. Vid pressträffen medverkade vice statsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samt Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

  • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

    Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling. Foto: Regeringskansliet

Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen, dels främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

Foto: Regeringskansliet/Viktor Pettersson.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete överlämnar betänkande

Måndag 6 februari, tog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson emot betänkandet från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). I samband med överlämningen höll han en pressträff tillsammans med Duas ordförande Lil Ljunggren Lönnberg samt Duas kanslichef Pontus Ringborg.

Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson  samt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson bakom varsin talarstol under en presskonferens.
F v: Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens första 100 dagar: Kriminalitet

Att bekämpa kriminaliteten är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt vilka regeringspartierna har med Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet.

På pressträffen presenterades en ny offensiv mot gängkriminalitet kopplat till Tidöavtalet.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Arbetsförmedlingen ska analysera matchningstjänsterna

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera matchningstjänsterna. Myndigheten ska bland annat analysera vilken typ av stöd som arbetssökande tar del av, hur stödet varierar mellan olika grupper och hur resultaten skiljer sig åt.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 53 träffar.