Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kammarkollegiet ska samla information för att analysera omställnings- och kompetensstödet

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att samla in uppgifter som behövs för att analysera, följa upp och utvärdera innehållet i det grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

Den 1 oktober 2022 infördes ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer som inte omfattas av kollektivavtal och ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer. För att möjliggöra analys, uppföljning och utvärdering av stödet ger regeringen nu Kammarkollegiet i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs.

– Det är viktigt att vi följer upp och utvärderar omställnings- och kompetensstödet eftersom det kan få så stora effekter både för dem som tar del av det och för samhället i stort, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Kammarkollegiet ska genomföra uppdraget i samråd med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och lämna en lägesavstämning till Regeringskansliet senast den 31 januari 2025.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...