Erik Slottner

Erik Slottner

Civilminister

Finansdepartementet

"Kommuner och regioner står inför tuffa tider dels med ekonomisk oro dels med krig i vårt närområde. Mitt uppdrag är att verka för gott och fungerande samarbete mellan kommuner, regioner och stat så att alla nivåer ska kunna genomföra sina viktiga välfärdsuppdrag på bästa sätt. Som civilminister är mitt fokus också på en välfungerande digitalisering inom offentlig förvaltning för att förbättra servicen för medborgare och öka effektiviteten hos våra myndigheter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Erik Slottner

 • Civilministern besöker Västernorrland

  Måndagen den 28 november besöker civilminister Erik Slottner Sundsvall och Härnösand.

 • Inköpsanalyser ska öka effektiviteten i statliga myndigheter

  Det finns för lite kunskap om hur inköpsanalyser kan påverka effektiviteten i statliga myndigheters inköpsverksamheter. Regeringen har därför i dag beslutat att ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att utreda detta.

 • Civilministern besöker Luxemburg

  Den 17–18 november besöker civilminister Erik Slottner Luxemburg för att delta vid ett ministermöte med OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

 • Bättre beredskap för personallån mellan myndigheter

  Justitierådet Thomas Bull har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Syftet har varit att öka effektiviteten och beredskapen i statsförvaltningen. Nu är arbetet klart. I sin slutredovisning klargör utredaren vad som är viktigt att tänka på vid personallån och vad som kan göras för att ännu fler personallån ska bli av.

Innehåll från Erik Slottner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7 träffar.