Erik Slottner

Civilminister

Finansdepartementet

"Kommuner och regioner står inför tuffa tider dels med ekonomisk oro dels med krig i vårt närområde. Mitt uppdrag är att verka för gott och fungerande samarbete mellan kommuner, regioner och stat så att alla nivåer ska kunna genomföra sina viktiga välfärdsuppdrag på bästa sätt. Som civilminister är mitt fokus också på en välfungerande digitalisering inom offentlig förvaltning för att förbättra servicen för medborgare och öka effektiviteten hos våra myndigheter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Erik Slottner

  • Regeringen möjliggör för ersättning till digitala brevlådor

    Idag får leverantörer av digitala brevlådor ingen ersättning när statliga myndigheter använder en digital brevlåda för att skicka post till företag och privatpersoner. Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag som bland annat möjliggör för leverantörerna att få ersättning.

Innehåll från Erik Slottner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 98 träffar.