Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utjämningskommittén har överlämnat sina förslag till civilministern

Publicerad

Civilminister Erik Slottner tog i dag emot slutbetänkandet från den parlamentariska Utjämningskommittén. Kommittén har gjort en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet och lämnar flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och regionerna.

Ladda ner:

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och för regioner trots att det finns stora skillnader i skattekraft, folkmängd och åldersstruktur, hur tätt eller glest befolkningen bor och andra faktorer som påverkar kommunernas och regionernas ekonomi. 

– Jag uppfattar att det finns en bred samsyn om att det behövs en långtgående kommunalekonomisk utjämning för att vi ska kunna ha en god och likvärdig välfärd i hela landet. Samtidigt är det viktigt att systemet skapar sunda incitament för arbete med effektivisering och tillväxt, säger civilminister Erik Slottner.

Kommittén har haft ett brett uppdrag som även bl.a. omfattat frågorna om hur tillväxten påverkas av utjämningssystemet och åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser. Kommittén lämnar också förlag på ändringar inom systemet för utjämning av kostnader för verksamhet enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förslag på riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i de generella statsbidragen. 

Innan regeringen tar ställning till kommitténs förslag ska dessa skickas ut på remiss. 

Presskontakt

Samuel Dalevi
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 51 18
e-post till Samuel Dalevi
Laddar...