Konsumentpolitik

Målet för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. För detta krävs lagstiftning som ger ett högt konsumentskydd, en effektiv tvistlösning och ett stöd till konsumenter som är lättillgängligt och tillförlitligt. Ett högt konsumentskydd är viktigt även utanför Sveriges gränser, till exempel vid resor eller inköp via internet.

Ansvariga för konsumentpolitik

Ansvarigt statsråd

Erik Slottner Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om konsumentpolitik

    Innehåll om konsumentpolitik

    RSS Mail
    Prenumerera

    Totalt 378 träffar.