Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många frågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö och klimat

  • Förutsättningar för befintlig och framtida kärnkraft

    Regeringen arbetar aktivt med att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av elproduktionen och att ny kärnkraft kan byggas i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att analysera vilken utveckling och anpassning som behövs av regelverket för befintlig och framtida kärnkraft, och det har nu slutredovisats i form av en rapport.

  • Vägen till nettonoll tema på nationella klimatmötet

    En ny och samlad klimatpolitik är nödvändig för att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp till 2045. Den 16 juni bjöd statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari in till ett nationellt klimatmöte för att få fler inspel till hur politiken kan ge rätt förutsättningar till omställningen. På mötet deltog cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin.

Innehåll om miljö och klimat

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1572 träffar.