Hoppa till huvudinnehåll

Miljö och klimat

Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. EU:s klimatlagstiftning Fit for 55 kommer också vara vägledande för svensk klimatpolitik. Sveriges miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många klimat- och miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö och klimat

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Klimathandlingsplanen

Regeringens klimathandlingsplan är ett styrdokument för klimatpolitiken under resten av mandatperioden och visa hur Sverige ska nå hela vägen till målet nettonoll utsläpp år 2045, och minusutsläpp därefter.

Illustration: Regeringskansliet

FN:s klimatkonferens COP28

FN:s klimatkonferens COP28 hölls mellan 30 november till 12 december 2023 i Dubai.

Foto: David Schreiner/Folio

Kraftfull utbyggnad av fossilfri energi

När efterfrågan på el fördubblas krävs mer fossilfri energi. Regeringen tar fram en färdplan för att en effektiv och kraftfull utbyggnad av kärnkraften ska genomföras i så snabb takt som möjligt. Vindkraften är också en viktig del av den fossilfria energimixen. Därför behöver utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och antalet solparker öka.

Illustration: Regeringskansliet

Kärnkraft: frågor och svar

Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.se

Ett renare Östersjön

Regeringen föreslår en sammanlagd satsning för åtgärder i havs- och vattenmiljön i budgetpropositionen för 2024. Pengarna ska gå till arbete som ska värna, restaurera och återskapa våra vattenmiljöer och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Illustration: Regeringskansliet

Biologisk mångfald

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras genom formellt skydd, skogsägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid avverkning. Även skydd av marina områden bevarar den biologiska mångfalden i kust- och havsområden.

Illustration: Regeringskansliet

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut inriktningen för omställningen till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.

Innehåll om miljö och klimat

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1803 träffar.

Laddar...