Förslag på ny cirkulär hantering av textil och textilavfall

Publicerad

Regeringskansliet remitterar i dag ett förslag för att främja återvinning av textil och separat insamling av textilavfall. Förslagen syftar till att öka den cirkulära hanteringen av avfall i samhället och på det sättet främja cirkulära affärsmodeller och minska belastningen på miljön och klimatet.

Idag hanteras textil och textilavfall på ett ohållbart sätt, bland annat har EU-kommissionen konstaterat att det är den fjärde största orsaken till negativ miljö- och klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv. 

För att förbättra Sveriges hantering av textil och textilavfall har Regeringskansliet utarbetat en promemoria med förslag som nu ska remitteras.

– Med de här förslagen vill regeringen öka den cirkulära hanteringen av textil och textilavfall. Vi måste återvinna mer kläder och andra textilier, för att minska påverkan på både klimatet och miljön, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Förslaget innebär att alla ska sortera ut textilavfall och lämna det i särskilda insamlingssystem, på samma sätt som övrig återvinning fungerar. Promemorian föreslår också att kommunerna bör ha ansvar för insamlingen av textilavfall som är kommunalt avfall. Enligt förslaget får kommunerna bestämma hur insamlingssystemet ska utformas, och de får också i uppdrag att informera om hur man kan återanvända textil på bästa sätt.

Det finns idag bara några få innovativa svenska företag som har utvecklat tekniker för sortering respektive materialåtervinning av textilavfall.

– Idag sker hanteringen av textil och textilavfall på ett ohållbart sätt och jag vill nu att Sverige ligger i framkant i återvinningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Förslagen i promemorian utgår från kraven som finns i EU-direktivet om avfall på separat insamling av textilavfall som börjar gälla från den 1 januari 2025.

Förslagen går nu på remiss till i slutet av augusti till berörda instanser som kommuner, textilsektorns aktörer och branschorganisationer.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg