Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Spridning av information med uppsåt att desinformera har under en tid varit en växande fråga. När EU-ländernas utrikesministrar träffas i årets första utrikesråd står desinformation på dagordningen. Foto: Europeiska rådet

EU-ländernas utrikesministrar ska diskutera desinformation

När EU-ländernas utrikesministrar träffas 21 januari står påverkan via desinformation på dagordningen. De ska även diskutera EU:s relationer med Arabförbundet och Asean.

© European union Källa: EC - Audiovisual Service Foto: Mauro Bottaro

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit. Här beskrivs bland annat viktiga sakfrågor för Storbritanniens utträde, hur Sverige och övriga medlemsländer i EU behöver förbereda sig med anledning av brexit samt information om aktuella seminarier.

Illustration: Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2018/2019.

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2019

Efter att riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas reservation har riksdagen tagit ställning till anslagen inom de 27 utgiftsområdena. Riksdagsbehandlingen av statens budget för 2019 är därmed klar. Övergångsregeringen kommer nu att genomföra de beslut som fattats av riksdagen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök