Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Digital pressträff med Lena Hallengren, Lena Micko och Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län

  I dag höll socialminister Lena Hallengren, civilminister Lena Micko och Ylva Thörn, chef för länsstyrelsen i Dalarna – med samordningsansvar för länsstyrelsernas tillsyn enligt covid-19-lagen – en digital pressträff.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

 • Digital pressträff med utrikesminister Ann Linde 26 januari 2021

  I dag, den 26 januari, håller utrikesminister Ann Linde en digital pressträff.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet nedan.

 • Digital pressbriefing med Magdalena Andersson och Per Bolund

  Den 25 januari höll finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund en digital pressbriefing och presenterade utfallet av några av de krisåtgärder regeringen vidtagit samt gav en sammanfattning av nya stödåtgärder.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

 • Digital pressträff med Åsa Lindhagen och Kommissionen för jämställda livsinkomster den 25 januari

  Måndag 25 januari höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen en digital pressträff om hur myndigheters agerande påverkar den ekonomiska jämställdheten. På pressträffen tog ministern emot en delredovisning från Kommissionen för jämställda livsinkomster. Kommissionens ordförande Lise Bergh presenterade rapporten.

 • Tillfälligt inreseförbud från Norge

  Regeringen har idag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge. Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag och gäller till och med den 14 februari. Dagens regeringsbeslut innebär också att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari. Idag har även Utrikesdepartementet fattat beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förlängningar av nationella restriktioner

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Det tillfälliga inreseförbudet förlängs t.o.m. den 31 mars 2021 och ändras med anledning av Brexit

Sedan i mars råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021. Regeringen har även beslutat ett nytt undantag från inreseförbudet med anledning av Brexit.

Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Antalet polisanställda når rekordnivåer

Enligt Polismyndighetens senaste årsstatistik från den 31 december 2020 har myndigheten totalt 33 726 anställda. Det är en rekordstor ökning med 5 463 nya polisanställda jämfört med starten på den stora polissatsningen 2016.

Hans Dahlgren och Anna Hallberg på en pressträff.
Förändringarna påverkar företag, medborgare, organisationer och myndigheter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. Här kan du ta del av regeringen och Regeringskansliets arbete med anledning av brexit och den nya relationen med Storbritannien.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid konferensen Folk och Försvar
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Folk och Försvar

Sveriges förmåga att möta hot och kriser i fokus på Folk och Försvars rikskonferens

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 11-12 januari i digital form. Det övergripande temat för konferensen var Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning, ett ämne som berördes av en mängd olika talare och experter från myndigheter och civilsamhället under konferensens två dagar.

Utrikesminister Ann Linde framför OSCE medlemmarnas flaggor
Utrikesminister Ann Linde Regeringskansliet

Sverige ordförande i OSSE 2021

Det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kommer under året att arbeta för att organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen ska stärkas. För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. Det sade utrikesminister Ann Linde den 14 januari till OSSE:s permanenta råd.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 45494 träffar.