Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Statsminister Stefan Löfvens nationaldagstal

    Nationaldagstal av statsminister Stefan Löfven på Skansen i Stockholm lördagen den 6 juni 2020. Inspelat av SVT.

  • Ramverk för statliga gröna obligationer

    Regeringen har beslutat om ett ramverk som möjliggör en emission av statliga gröna obligationer. Det är första gången det genomförs en emittering av statliga gröna obligationer i Sverige. Det svenska ramverket har tilldelats det högsta miljömässiga betyget av den externa granskaren.

  • Regeringen föreslår ytterligare skärpta straff för vapenbrott

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Förslagen, som inrikesminister Mikael Damberg presenterade vid en webbsänd pressträff på fredagsmorgonen, är en del i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.

Foto: Ninni Andresson/Regeringskansliet

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från resor inom Sverige

Från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff som han höll tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen satsar 5,9 miljarder på utökad testning och smittspårning

Regeringen vill se en kraftigt ökad testning och smittspårning. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet.

Statsminister Stefan Löfven talar på en presskonferens.
Regeringen tillsätter en kommission om hanteringen av covid-19. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kommission om regeringens hantering av coronapandemin innan sommaren

Den 7 maj gav statsminister Stefan Löfven besked om att regeringen avser tillsätta en kommission om hanteringen av covid-19. Idag meddelar statsministern att regeringen avser att fatta beslut om en kommission innan sommaren.

Matilda Ernkrans, Stefan Löfven och Anna Ekström
Matilda Ernkrans, Stefan Löfven och Anna Ekström deltog i pressträffen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kravet på distansundervisning lättas upp

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Fotot visar ett arbete med ett järnvägsspår.
Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

Den 19 maj presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

Regeringens intensiva arbete mot kriminella nätverk fortsätter även under coronakrisen. Kampen mot gängvåldet och arbetet för att öka tryggheten i samhället är fortsatt en av regeringens högst prioriterade frågor. I dag presenterar regeringen nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel.

Foto: Ninni Andresson/Regeringskansliet

Utredningen för en tryggare sjukförsäkring överlämnar slutbetänkande

Onsdag den 29 april överlämnade utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff.
Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringens kamp mot kriminaliteten handlar om skärpta straff i dag och förebyggande insatser för framtiden. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 42589 träffar.