Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Inrikesministern presenterade en ny utredning om ordningsvakter

  Inrikesminister Mikael Damberg har i dag presenterat en nyhet kopplad till 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Regeringen tillsätter en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

  – Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

 • 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

  Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff.
  Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.

Statsrådet Åsa Lindhagen med barn
Statsrådet Åsa Lindhagen träffade barn på 30-årsdagen av antagandet av barnkonventionen. Barnen deltar i barnrättsorganisationen Bris projekt i stadsdelen Tynnered i Göteborg. Projektet handlar om att ge barn inflytande för att främja områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om att ge barn inflytande och delaktighet. Bredvid statsrådet sitter Nicole Goufas, pressekreterare. Foto: Regeringskansliet

Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Stefan Löfven står i talarstolen inne i riksdagens kammare.
Statsminister Stefan Löfven redogör för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

Statsministern redogjorde för regeringens EU-deklaration i riksdagen

Onsdag den 13 november redogjorde statsminister Stefan Löfven för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Den 13 november var det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Materialbrist inom hälso- och sjukvården ska förebyggas

Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras. Det gäller bristsituationer som uppstår utan att någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Hans Dahlgren och Magdalena Andersson står framför journalister under en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförts för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 40125 träffar.