Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Ansökan om Natomedlemskap undertecknad och överlämnad

  • Nato-ambassadör Axel Wernhoff överlämnar Sveriges medlemsansökan till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

   Nato-ambassadör Axel Wernhoff överlämnar Sveriges medlemsansökan till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg den 18 maj.

   Foto: Nato

  • Utrikesminister Ann Linde signerar den svenska Natoansökan

   Utrikesminister Ann Linde undertecknar den 17 maj en svensk ansökan om Natomedlemskap.

   Foto: Frida Drake/Regeringskansliet

  • Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg håller i ansökningarna från Sverige coh Finland med den svenska och den finska ambassadören på var sin sida.

   Ansökningarna överlämnades den 18 maj till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg av ambassadörerna Axel Wernhoff för Sverige och Klaus Korhonen för Finland.

   Foto: Nato

  Sveriges ansökan om Natomedlemskap undertecknades den 17 maj av utrikesminister Ann Linde och överlämnades på morgonen den 18 maj till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

 • Satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen

  Vid en pressträff presenterade regeringen en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. På pressträffen presenterades också ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen.

 • Statsministern tog emot Finlands president Sauli Niinistö

  Statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö promenerar bredvid varandra
  Statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö under statsbesöket den 17 maj. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Tisdag den 17 maj tog statsminister Magdalena Andersson emot Finlands president Sauli Niinistö som avlade statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen.

 • Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato

  Statsminister Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson står vid var sin talarstol med svenska flaggor i bakgrunden.
  Statsminister Magdalena Andersson och moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Beslutet bygger på den säkerhetspolitiska analys som regeringen inbjöd övriga riksdagspartier till och de slutsatser som redovisades i en rapport den 13 maj.

Magdalena Andersson och Boris Johnson skakar hand utanför entren i Harpsund
Statsminister Magdalena Andersson och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i Harpsund. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Politisk solidaritetsförklaring undertecknad mellan Sverige och Storbritannien

Statsminister Magdalena Andersson tog under onsdag den 11 maj emot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på Harpsund för överläggningar i syfte att ytterligare fördjupa ländernas bilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och Sveriges statsminister Magdalena Andersson samtalar på en scen
Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och Sveriges statsminister Magdalena Andersson vid den internationella givarkonferensen för Ukraina i Warzawa den 5 maj. Foto: Janek Skarzynski/AFP/TT

Sverige och Polen värdar för internationell givarkonferens till stöd för Ukraina

Mot bakgrund av den allvarliga humanitära situationen i Ukraina till följd av Rysslands invasion stod Sveriges statsminister Magdalena Andersson tillsammans med Polens premiärminister värd för en internationell givarkonferens den 5 maj i Warszawa.

– Sammanlagt 60 miljarder kronor vilket visar på att omvärldens stora stöd till Ukraina fortsatt är starkt och långsiktigt, säger statsminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Max Elger , Maria Bredberg Pettersson och Magnus Frykvall
Finansmarknadsminister Max Elger med Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör på Fortifikationsverket, och Magnus Frykvall, regementschef på Gotlands regemente. Foto: Regeringsskansliet

Ytterligare åtgärder för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Regeringen beviljar nu en investering i Tofta garnison på Gotland. Investeringen är en del i regeringens arbete med att stärka Sverige och bygga upp den militära närvaron på Gotland.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el. För att stärka Sverige i denna extraordinära situation har regeringen presenterat ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt. Paketet innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och ett nytt reseavdragssystem.

Morgan Johansson, Magdalena Andersson och Anders Ygeman
Morgan Johansson, Magdalena Andersson och Anders Ygeman på pressträffen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens initiativ för att bryta segregationen

Vid pressträffen, torsdag den 28 april, medverkade förutom statsminister Magdalena Andersson även justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samt integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. Pressträffen handlade om parallellsamhällen, upplopp och regeringens initiativ för att bryta segregationen.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på pressträffen. Foto: Regeringskansliet

Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson utses till särskild utredare.

Foto: Ninni Andersson

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Regeringen har överlämnat 2022 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 2022. I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot samhällsproblemen.

Bild: Johnér bildbyrå

Sverige kan bättre: Regeringens prioriteringar

Det finns mycket att vara stolt över med Sverige. Vi har en yrkesskicklig arbetskraft och en hög andel av svenska folket försörjer sig på eget arbete. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag som bidrar till jobb och export. Vård, skola och omsorg finansieras gemensamt och fördelas efter behov. Tilliten mellan människor är hög och Sverige har kommit långt när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 52008 träffar.