Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Anna Ekström tog emot utredning om förskolan

  Den 23 november överlämnade regeringens särskilda utredare Lotta Edholm betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska till utbildningsminister Anna Ekström.

 • Statsministerns tal till nationen

  Med anledning av coronapandemin höll statsminister Stefan Löfven tal till nationen söndagen den 22 november.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen ligger i pressmeddelandet.

 • Max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället

  Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Lena Hallengren, Stefan Löfven och Johan Carlson på pressträffen.
– Beslutet innebär att vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa smittan, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Möjlighet till lokala besöksförbud införs

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020.

– Att bestämma att du inte får ta emot gäster, familjemedlemmar eller vänner i ditt eget hem, det är en mycket långtgående åtgärd. Men ibland är den typen av inskränkande åtgärder nödvändiga, säger statsminister Stefan Löfven.

Lena Hallengren och Per Bolund på pressträffen
– Jag är glad att vi är överens med Sveriges Kommuner och Regioner om hur vi kan upprätthålla en storskalig testning och smittspårning även under nästa år, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Tillfälligt inreseförbud till Sverige till och med 22 december

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder inreseförbud till EU via Sverige, till och med den 22 december 2020.

På en stor tv-skärm på en vägg syns statsminister Stefan Löfven och miljö- och klimatminister Isabella Lövin i två rutor i ett digitalt möte
Den 9 november 2020 sammanträdde regeringens klimatkollegium för första gången. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Första mötet med regeringens klimatkollegium

Regeringens nyinrättade klimatkollegium som leds av statsminister Stefan Löfven har idag sammanträtt för första gången. Mötet skedde digitalt.

Foto: Regeringskansliet

Tillfällig lösning för problemet med statistiksekretess

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper kriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot gängkriminaliteten i Sverige.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 44602 träffar.