Anna Ekström, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic, Andreas Schleicher, Graham Donaldson och Marco Kools Anna Ekström, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic, Andreas Schleicher, Graham Donaldson och Marco Kools. Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet

OECD överlämnar skolgranskning

Idag lämnar OECD över sin rapport "Improving schools in Sweden : An OECD Perspective" till regeringen. Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande, stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring.

Statsministern presenterar en nationell samling för unga utanför

Det finns en relativt okänd, men stor grupp unga, som varken arbetar eller studerar. De är unga utanför. Idag presenterar statsminister Stefan Löfven en nationell samling för unga utanför.

Regeringen ger Kustbevakningen klartecken att delta i räddningsinsatser i Medelhavet

Regeringen har i dag beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj 2015 till och med den 1 maj 2016.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Carina Gunnarsson utsedd till ny generaldirektör för Medlingsinstitutet

Regeringen har i dag utsett Carina Gunnarsson till ny generaldirektör och chef för Medlingsinstitutet i samband med en pressträff i Rosenbad. Carina Gunnarsson är i dag ordförande i Arbetsdomstolen och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2015.

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med lagförslag som syftar till att främja användningen av alternativ till frihetsberövanden under brottmålsprocessen.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Foto på Stefan Löfven.

Regeringen deltar i #HeForShe


Ett FN-initiativ som handlar om att få män att engagera sig i jämställdhetskampen.
Nu finns en betaversion av regeringens och Regeringskansliets nya webbplats. Vi vill gärna ha era synpunkter i formuläret på beta-webbplatsen, för att den ska bli så bra som möjligt innan den ersätter den nuvarande.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer