Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Eva Nordmark håller pressträff

  Torsdag den 29 oktober höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

 • Samtal om kvinnor, fred och säkerhet i samband med 20-årsjubileet av resolution 1325

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Den 29 oktober klockan 15.45 deltar utrikesminister utrikesminister Ann Linde i ett samtal om kvinnor, fred och säkerhet tillsammans med Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna och Anette Widholm Bolme, specialist på kvinnor, fred och säkerhet på Sida.

  Följ samtalet på Utrikesdepartementets startsida.

Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar beslutade regeringen den 22 oktober att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Lena Hallengren och Johan Carlson på pressträffen.
Äldre personer och personer i riskgrupper omfattas nu av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen

På en presskonferens 22 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Det innebär att alla ska följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Tillfälligt inreseförbud till Sverige till och med 22 december

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder inreseförbud till EU via Sverige, till och med den 22 december 2020.

Foto: Regeringskansliet

Tillfällig lösning för problemet med statistiksekretess

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning du allra helst vill komma in på. Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen vidtagit en rad åtgärder, dels för att ansvariga myndigheter och lärosäten ska säkerställa att allt som kan göras för att genomföra provet har gjorts, dels för att fler ska ha möjlighet att studera.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper kriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot gängkriminaliteten i Sverige.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 44290 träffar.