Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Nya reformer för fler bostäder

Regeringen kommer att under 2016 prioritera investeringar och reformer för fler jobb, förbättrade skolresultat och ökat bostadsbyggande. I dag presenterar regeringen inriktningen för att öka takten i bostadsbyggandet.

Foto: Folio, Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige tillsammans fortsätter med regionala konferenser om nyanländas etablering

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att arrangera regionala konferenser över hela landet under början av 2016. Alla kommuner och landsting bjuds in med syftet att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Även Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Boverket, Socialstyrelsen och IVO - Inspektionen för vård och omsorg - medverkar på konferenserna.

Foto: ABB

Smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering

Regeringen ökar kraftigt resurserna till Svenska för invandrare, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden.

Foto på nyanlända flyktingar
Det pågår ett intensivt arbete för att hitta lösningar på de stora utmaningar som finns med flyktingsituationen i Sverige. Foto: Niklas Luks/TT

Regeringens arbete med flyktingsituationen

Sverige har i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Regeringskansliet och andra myndigheter arbetar intensivt med att öka kapaciteten i mottagandet och etableringen av nyanlända samt lösa de stora utmaningar som finns. Men inget land klarar denna utmaning ensamt. Därför driver regeringen på för ett gemensamt ansvarstagande mellan länderna i EU.

Illustration: Regeringskansliet

Överenskommelse kring åtgärder mot terrorism

Torsdag den 10 december höll regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en pressträff i riksdagen där en gemensam överenskommelse kring åtgärder mot terrorism presenterades.

Stefan Löfven och Åsa Regnér.
Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Foto:Sören Andersson

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet. Ta del av vad regeringen gör för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckningen våren 2016

Propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 21155 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida