Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Energikommissionen startar

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till energi. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete.

Ilmar Reepalu utreder offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo, har regeringen idag gett Ilmar Reepalu i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Svensk mat ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Idag har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sparkat igång arbetet med en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med strategin är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Arbetet inleddes tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan på en webbsänd konferens på Nalen i Stockholm. Webbsändningen går att se i efterhand.

Framtidens mediepolitik ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.
- Det är hög tid för mediepolitiken att anpassa sig till en ny verklighet på precis samma sätt som mediebranschen nu gör, säger Alice Bah Kuhnke.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer