Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Stefan Löfven står i talarstolen inne i riksdagens kammare.
Statsminister Stefan Löfven redogör för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

Statsministern redogjorde för regeringens EU-deklaration i riksdagen

Onsdag den 13 november redogjorde statsminister Stefan Löfven för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Den 13 november var det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Materialbrist inom hälso- och sjukvården ska förebyggas

Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras. Det gäller bristsituationer som uppstår utan att någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Hans Dahlgren och Magdalena Andersson står framför journalister under en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförts för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 40088 träffar.