Regeringens arbete med nya coronaviruset

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. Har du frågor om hur åtgärderna tillämpas kan du vända dig till ansvarig myndighet.

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

    Regeringen har i dag beslutat om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.

    En teckentolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Coronaviruset – förlängd avrådan för alla länder

    Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen till och med den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

    UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Foto från pressträffen med de tre deltagarna Tomas Eneroth, Emil Källström och Lena Erixon.
Vid pressträffen deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth, Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet och Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin.
Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationellt besöksförbud på äldreboenden och utökad provtagning för covid-19

Tisdag den 31 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren. På pressträffen meddelades att ett nationellt besöksförbud på äldreboende kommer att införas och att provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Under en pressträff presenterade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige.

Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson.
Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Krispaket för landets kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna avser därför att föreslå tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Lindhagen och kommissionen står framme vid podiet under en pressträff
Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster

Regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionen har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige.

Foto: KristianPohl/Regeringskansliet.

Utrikesdeklarationen 2020

Regeringens utrikespolitiska mål och prioriteringar presenterades av utrikesminister Ann Linde den 12 februari.

Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff.
Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 41888 träffar.