Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand har överlämnat sitt betänkande

    Regeringen har i dag tagit emot betänkandet om ökad statlig verksamhet i Härnösand. Utredningen föreslår omlokalisering av delar av verksamheter från fem olika myndigheter. De fem myndigheterna ska samlas i gemensamma kontorslokaler i anslutning till Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler i Härnösand.

  • Utredning föreslår demokrativillkor för bidrag till det civila samhället

    Demokrativillkorsutredningen har överlämnat betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen för det civila samhällets organisationer. Syftet med utredningen har varit att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Utredningen har även tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Webb-tv
Webb-tv Illustration: Regeringskansliet

Stora behov i kommuner och regioner

Den 12 juni presenterade Magdalena Andersson Finansdepartementets nya analys av behoven i välfärden för att i framtiden kunna erbjuda en likvärdig service som idag. Analysen sträcker sig till och med 2026.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
I samband med beslutet om förnyade villkor för public service-företagen besöker kultur- och demokratiminister Amanda Lind lokala public service-redaktioner. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind presenterade ny proposition för public service

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterade propositionen Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025. I den föreslår regeringen förnyade tillståndsvillkor för public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2018

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut förra året? Vilka var 2018 års propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? I Regeringskansliets årsbok 2018 får du svar på bland annat dessa frågor.

Porträttfoto av Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråd inleder samarbete för att minska och motverka segregationen

Segregationen är en stor samhällsutmaning. Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, leder en statsrådsgrupp tillsammans med en rad andra statsråd för att motverka och minska segregationen. Mandatperiodens första möte äger rum den 12 juni.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 38531 träffar.