Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Lösningsförslag till vaccinationsbevis överlämnat

  I dag tog digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en preliminär lösning för digitala vaccinationsintyg som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram tillsammans med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och andra deltagande aktörer.

 • Digital pressträff med jämställdhetsminister Märta Stenevi

  I dag fredag 5 mars klockan 8:15 höll jämställdhetsminister Märta Stenevi en digital pressträff för att presentera lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer.

 • Digital pressträff med statsministern och inrikesministern

  I dag höll statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff med anledning av händelserna i Vetlanda.

  En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga lagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Samma dag som lagen antogs beslutade regeringen om en förordning utifrån covid-19-lagen, begränsningsförordningen. Den 17 januari 2021 presenterades nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Bild: Regeringskansliet

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Ett inreseförbud gäller sedan tidigare för resor till Sverige från länder utanför EU- och Schengenområdet och för resor från Storbritannien, Danmark och Norge. Från och med den 6 februari skärps kraven så att alla utländska medborgare som vill resa in i Sverige, oavsett vilket land de reser ifrån, måste visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa. Testet får som huvudregel vara max 48 timmar gammalt.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En god arbetsmiljö för framtiden

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) digitala presseminarium om projektet Sluta skjut
Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) digitala presseminarium om projektet Sluta skjut. Ninni Andersson Regeringskansliet

Sluta skjut, en brottsförebyggande satsning mot dödligt våld i kriminella miljöer

Sluta skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat.

Hans Dahlgren och Anna Hallberg på en pressträff.
Förändringarna påverkar företag, medborgare, organisationer och myndigheter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. Här kan du ta del av regeringen och Regeringskansliets arbete med anledning av brexit och den nya relationen med Storbritannien.

Ann Linde i riksdagen
Utrikesminister Ann Linde under dagens utrikespolitiska debatt i riksdagen. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

Utrikesdeklarationen 2021

Den 24 februari presenterade utrikesminister Ann Linde 2021 års utrikesdeklaration inför riksdagen. Utrikesdeklarationen presenteras i början av varje år och innehåller regeringens mål för, och prioriteringar med, utrikespolitiken. Presentationen och den efterföljande debatten går att se i efterhand på riksdagens webbplats.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 46008 träffar.