Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson står i en talarstol i Regeringskansliets presskonferenssal.  I bakgrunden svenska flaggor och EU-flaggan.
Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Extra ändringsbudget till riksdagen

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen torsdag 26 januari. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Energikrisen

Här samlas information om åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige.

Corona-stämpel och grafisk bild av bokstaven i innuti en cirkel
Åtgärder, beslut och initiativ med anledning av coronapandemin Illustration: Regeringskansliet

Sverige inför tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina

Regeringen har beslutat att införa tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina. Det innebär att resenärer från Kina behöver visa upp ett intyg på negativt covid-19-test för att kunna resa in i Sverige. Testkravet börjar gälla den 7 januari.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Två nya departement startar upp

Den 1 januari bildades Klimat- och näringslivsdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det innebär startpunkten för en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatomställningen och skapar förutsättningar för att hela Sverige ska fungera.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning våren 2023

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2023 under återstoden av riksmötet.

Illustration: Regeringskansliet

Så styrs Sverige – Regleringsbrev

Regeringen beslutar om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. I myndighetens instruktion framgår bland annat myndighetens huvudsakliga uppgifter och ledningsformer.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29814 träffar.