Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Pressträff om nya effektiva verktyg mot gängen

    Justitieminister Gunnar Strömmer har hållit en pressträff tillsammans med Adam Marttinen (SD), Torsten Elofsson (KD) och Martin Melin (L). Under pressträffen presenterades nya effektiva verktyg i kampen mot gängen.

  • Stärkt barnrättsperspektiv i LVU

    Barns rättigheter och trygghet är ett prioriterat område för regeringen och barns rätt till skydd och vård behöver värnas. Det gäller särskilt den utsatta grupp av barn och unga som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Regeringen avser att tillsätta en ny utredning för att stärka barnrättsperspektivet och skyddet för barn och unga i LVU.

Illustration: Regeringskansliet

Global översyn i fokus på COP28

Världens länder samlas i Dubai den 30 november till den 12 december för FN:s klimatmöte COP28. Två frågor är särskilt i fokus på årets möte: den globala översynen av det globala klimatarbetet och utfasningen av fossila bränslen. Från regeringen deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Elisabeth Svantesson, Johan Pehrson och Ebba Busch står vid varsin talarstol i regeringens pressrum. I bakgrunden svenska flaggor och EU-flaggan.
Den 16 november presenterade regeringen en färdplan för ny kärnkraft i Sverige. Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet

Färdplan för ny kärnkraft i Sverige

Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en färdplan för ny kärnkraft i Sverige.

Ulf Kristersson står i talarstolen i riksdagens plenisal. I för- och bakgrunden syns åhörare.
Statsminister Ulf Kristersson presenterade EU-deklarationen i riksdagen den 15 november. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

EU-deklarationen

Onsdagen den 15 november presenterade statsminister Ulf Kristersson regeringens prioriteringar i EU-arbetet, den så kallade EU-deklarationen, i riksdagen.

Stoltenberg och Kristersson står bredvid varandra framför flaggor
Statsminister Ulf Kristersson tog emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Stockholm den 7 mars. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges väg in i Nato

Läs om hur processen för Sveriges väg till medlemskap i Nato ser ut, om varför Sverige har ansökt om medlemskap i Nato och vad ett medlemskap kommer att innebära för Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Ett år med regeringen

Sedan regeringen tillträdde i oktober 2022 har ett antal åtgärder vidtagits för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Illustration: Regeringskansliet

Krafttag för att bekämpa gängkriminaliteten

Regeringen lägger nu om kriminalpolitiken. Preventiv avlyssning, dubbla straff, visitationszoner, förvaringsstraff, kunskapsutbyte med andra länder är några i raden av de åtgärder som nu införs.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina

Utrikesdepartementet sammanställer information om regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina.

Illustration: Regeringskansliet

Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 33476 träffar.