Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bekämpning av terrorism

  • Kampen mot terrorism kräver både ny lagstiftning och en effektiv samverkan mellan myndigheter och kommuner

    Foto på Morgan Johansson utomhus på en gata med en röd skylt i bakgrunden där det står Åhléns
    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på platsen för terrordådet i Stockholm 7 april 2017 Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

    Sedan hösten 2014 har regeringen överlämnat 28 proposi­tioner med lag­förslag specifikt riktade mot terrorism. Bland förslagen kan nämnas skärpta åtgärder mot resor i terrorism­syfte, skärpta åtgärder mot penning­tvätt och finansi­ering av terrorism, ett effekti­vare infor­mations­utbyte mellan polis och social­tjänst, skydd mot betal­nings­verktyg, och så sent som i mars 2022 en samlad straff­rättslig terrorism­lagstiftning.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om bekämpning av terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 592 träffar.