Bekämpning av terrorism i statens budget

Bekämpning av terrorism omfattas av delar av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.