Bekämpning av terrorism i statens budget

Uppdaterad

Bekämpning av terrorism omfattas av delar av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.