Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Regleringsbrev för 2021 innehåller åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

    Regeringens historiska utbyggnad av polisen fortsätter och arbetet med att bygga ut myndigheten med 10 000 anställda mellan 2016–2024 är nu drygt halvvägs. Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder för att öka polisnärvaron och stärka polisarbetet i utsatta områden.

    I regleringsbrevet tilldelas Polismyndigheten nya uppdrag. Uppdragen innefattar stärkt lokal polisnärvaro, kamerabevakning och redovisning av skjutningar. Polisen ska också uppdatera lägesbilden över utsatta områden och ge en samlad bild av vilka polisiära åtgärder som vidtas samt beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

  • 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

    I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Här kan du ta del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten.

    Regeringens 34-punktsprogram presenterades av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg och Miljöpartiets riksdagsledamot Karolina Skog i september 2019.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2775 träffar.