Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Ansvariga för rättsväsendet

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om rättsväsendet

 • Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

  Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge, med ett ökat attentatshot från terrorister och våldsbejakande extremister. Det försämrade säkerhetsläget kräver ytterligare åtgärder, inte minst i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

  Brottsförebyggande rådet (Brå) får därför i uppdrag att stärka samverkan mellan myndigheter och andra relevanta aktörer för att förebygga radikalisering och spridning av våldsbejakande extremism. Uppdraget ska genomföras inom ramen för verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

 • Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet

  Gunnar Strömmer och Charlotte von Essen vid pressträff 27 juli.jpg
  Justitieminister Gunnar Strömmer och säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Foto: Regeringskansliet

  Reaktionerna efter aktionerna med eldning av kopior av koranen har lett till ett försämrat säkerhetsläge. Regeringen har därför beslutat om ett uppdrag till flera myndigheter för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2143 träffar.