Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Ann-Sofie Hermansson utreder kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Ann-Sofie Hermansson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, får i uppdrag att föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.

Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

Polisens möjligheter att göra husrannsakan för att söka efter skjutvapen och sprängämnen ska utredas. Regeringen vill ge polisen större befogenheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en direktsänd pressträff i dag.

Utredning om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson presenterade i dag en utredning som ska titta på åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen, bland annat vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk. I uppdraget ingår att analysera om ett system med så kallade kronvittnen bör införas och att överväga om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt.

Utredningen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Kraftsamling mot den illegala användningen av explosiva varor

Regeringen ger sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.

– Utvecklingen av sprängningar i kriminella konflikter kräver att berörda myndigheter tar ett helhetsgrepp kring problemen och kan agera med uthållighet i sina insatser. Det kommer det här uppdraget att bidra till, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2456 träffar.