Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

    Polisens möjligheter att göra husrannsakan för att söka efter skjutvapen och sprängämnen ska utredas. Regeringen vill ge polisen större befogenheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en direktsänd pressträff i dag.

Utredning om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson presenterade i dag en utredning som ska titta på åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen, bland annat vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk. I uppdraget ingår att analysera om ett system med så kallade kronvittnen bör införas och att överväga om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt.

Utredningen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Kraftsamling mot den illegala användningen av explosiva varor

Regeringen ger sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.

– Utvecklingen av sprängningar i kriminella konflikter kräver att berörda myndigheter tar ett helhetsgrepp kring problemen och kan agera med uthållighet i sina insatser. Det kommer det här uppdraget att bidra till, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Inrikesministern presenterade en ny utredning om ordningsvakter

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag presenterat en nyhet kopplad till 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Regeringen tillsätter en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

– Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, men deras arbete är ett viktigt bidrag till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter kan frigöra resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen bygger ut försöket med ett snabbförfarande i brottmål till hela Stockholm

Försöksverksamheten med att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott som genomförs i norra Stockholm har varit framgångsrik. Regeringen har beslutat att försöksverksamheten ska fortsätta efter årsskiftet och byggas ut till att omfatta hela polisregion Stockholm.

Försöksverksamheten som pågått i norra Stockholm sedan januari 2018 har gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. En annan viktig del är en ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan, som bland annat gör det möjligt att misstänkta redan på brottsplatsen kan få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2424 träffar.