Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Förslag att kunna använda hemliga tvångsmedel mot allvarlig brottslighet i större utsträckning

    Ett delbetänkande om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel har i dag överlämnats till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Där föreslås bland annat straffvärdeventiler vid flerfaldig brottslighet och att tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna knytas till person. Förslagen presenterades av särskilde utredaren Barbro Thorblad. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3473 träffar.