Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Polisutbildning till Borås – regeringen fortsätter investera i fler poliser

    Nu kan Polismyndigheten starta landets femte polisutbildning – vid Högskolan i Borås. Beslutet är ett led i regeringens satsning på en effektiv och närvarande polis i hela landet. "Antalet polisanställda ska öka med 10 000 personer till år 2024 och under mandatperioden har intagningen på polisutbildningen fördubblats. Utbildningen i Borås ser till att fler kan genomgå polisutbildningen och bidra till att skapa trygghet för alla" säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  • Straffansvaret för rasistiska symboler ses över

    De senaste åren har extremistiska organisationer, framförallt inom vit makt-miljö, tagit allt större plats i det offentliga rummet. En förutsättning för ett tryggt och demokratiskt samhälle är vår förmåga att motverka hatbrott. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. När ett företag har utfört en rot- eller rut-tjänst ger kundens betalning företaget rätt till en utbetalning direkt från Skatteverket. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet.

Ny kamerabevakningslag

Regeringen föreslår i en proposition en ny kamerabevakningslag som innebär en rad förbättringar av möjligheterna att använda kamerabevakning för brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål. Samtidigt förstärks skyddet för den personliga integriteten. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Fortsatt satsning på Polismyndigheten

Den 3 april presenterade finansminister Magdalena Andersson och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson regeringens fortsatta satsning på Polismyndigheten. Regeringen avsätter i vårändringsbudgeten 200 miljoner kronor för att ytterligare stärka polisverksamheten.

Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2094 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida