Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Förbud mot spridning av bilder från rättegångar

Regeringen föreslår att spridning av bilder från rättegångar ska kriminaliseras. Syftet är att stärka tryggheten hos målsägande och vittnen och att öka viljan att medverka i rättsprocesser.

Det är förbjudet att fotografera under rättegångar men i dagsläget finns det inte något förbud mot att sprida bilderna, vilket regeringen vill ändra på. Detta eftersom det bland annat finns en risk att personer inte vill medverka i rättsprocesser om de riskerar att bli uthängda med bild på exempelvis internet eller i sociala medier.

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella kränkningar.

Det har nyligen skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Men arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för den här typen av brottslighet stämmer överens med dagens syn på brotten.

Avskaffad preskription för våldtäkt och könsstympning mot barn och skärpt straff för grovt barnpornografibrott

Enligt regeringens förslag ska preskription avskaffas för våldtäkt, grov våldtäkt och könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år. Detta ska gälla också för brott som begåtts före lagändringen. En proposition har överlämnats till riksdagen.

– En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2552 träffar.