Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Sverige värd för internationellt toppmöte om konstnärlig frihet

    Den 3–5 maj arrangerade Statens kulturråd tillsammans med The International Federation of Arts and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit on Arts and Culture. Det internationella toppmötet samlade ledare, politiker, forskare och utövare från kultursektorn i hela världen kring temat konstnärlig frihet.

  • Nytt uppdrag om förbättrade villkor för konstnärer

    Regeringen vill stärka förutsättningarna för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete. Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om medverkans- och utställningsersättning.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 474 träffar.