Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

Särskild utredare Lars Ilshammar överlämnar Arkivutredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
Särskild utredare Lars Ilshammar överlämnar Arkivutredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har idag tagit emot Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”.

I betänkandet beskriver utredningen viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Ett museum om Förintelsen

En särskild utredare ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. En utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

Foto: Jan Nordén/IBL Bildbyrå

Det kyrkliga kulturarvet

Den 21 maj överlämnade regeringen skrivelsen ”Det kyrkliga kulturarvet” till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts mellan 2002–2017. Skrivelsen behandlar också tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor, samverkan mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet samt det kyrkliga kulturarvets roll i samhället.

Innehåll om kultur

Prenumerera

Totalt 929 träffar.