Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Aktuellt om kultur

  • Mer kultur till fler i hela landet

    Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur i hela landet, arbetet sammanfattas i en skrivelse som överlämnats till riksdagen idag. För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

  • Mer kultur till fler barn och unga

    Foto: Peter Muller/Folio

    Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att Statens kulturråd får 10 miljoner kronor som ska gå till kultur för barn och unga i en tillfällig satsning under 2018. Satsningen kompletterar den omfattande bidragsgivningen som Kulturrådet redan idag riktar mot kultur för barn och unga. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Stärkt stöd till mindre biografer

I Vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen ytterligare 15 miljoner kronor under 2018 för att tillfälligt förstärka stödet till mindre biografer och filmfestivaler. Detta är en förstärkning utöver den satsning om 25 miljoner kronor årligen som genomförs 2016 - 2019.

Regeringen satsar på fler böcker i förskolan i vårändringsbudgeten

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur. Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Nationell strategi för den kommunala kulturskolan presenterad idag

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag den 19 mars presenterat en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Europaåret för kulturarv 2018

År 2018 är utsett till Europaår för kulturarv. Ett EU-initiativ för att bland annat betona kulturarvets betydelse för kulturell mångfald, bidrag till ekonomin och utbyte med andra länder. Europaåret fungerar som en gemensam kommunikationsplattform för att visa pågående och planerade projekt men också som ett avstamp för nya kulturarvsprojekt i Europa. Barn och unga står i särskilt fokus. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har det nationella uppdraget att samordna Europaåret för kulturarv.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 892 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida