Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Regeringen tillsätter utredning av sjukpenninggrundande inkomst

    Regeringen tillsätter en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Regeringen utser Calle Nathanson till särskild utredare.

    – Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  • Amanda Lind tog emot Återstartsutredningens betänkande

    I dag, torsdag 30 september, har kulturminister Amanda Lind tagit emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

    – Återstartsutredningen blir nu ett strategiskt viktigt verktyg och en bra utgångspunkt i den återstart av Sveriges kulturliv som vi står inför. Det känns väldigt glädjande att ta emot detta betänkande och fortsätta arbetet, där kulturbudgeten för nästa år är en pusselbit. Kulturens kris är inte över med publiklättnaderna, nu behövs uthållighet och gemensamma krafttag framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Digital pressträff med Amanda Lind om budgetsatsningar

I dag tisdag 14 september kl. 08.15 höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind en digital pressträff för att presentera budgetsatsningar.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Stärkt kultursamverkan för kultur i hela landet

Kultur i hela landet är en viktig prioritering för regeringen och regionala och lokala kulturverksamheter är viktiga delar i Sveriges kulturella infrastruktur. Därför föreslår regeringen att regional kultur förstärks med 100 miljoner kronor permanent. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

- Nu stärker vi kulturen i hela landet och det är viktigt för ett fortsatt starkt kultursverige. Vi vet att saknaden och behoven av kultur har varit stora under pandemin och förslaget innebär att vi även förstärker möjligheterna för fler att ta del av kultur runt om i landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Ytterligare restriktioner tas bort i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Regeringen har i dag den 23 september 2021 beslutat att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021.

Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1178 träffar.