Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun SOU 2023:58

Publicerad

Kultursamverkansutredningen, har överlämnat sitt betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 juli 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen med syftet att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas. Mats Svegfors förordnades den 11 juli 2022 som särskild utredare. 

Utredningen har antagit namnet Kultursamverkansutredningen 2022/23 (Ku 2022:04).

Betänkandet överlämnas till regeringen 27 september 2023.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

    En särskild utredare ska genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kultursamhället

    Kultursamverkansutredningen, har överlämnat sitt betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...