Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) Diarienummer: Ku2023/01093

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har remitterat betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 27 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...