Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Förslag om ändringar i radio- och tv-lagen

    Regeringen har idag, 22 december, beslutat om en lagrådsremiss som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

    – Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Förslagen på ändringar i radio- och tv-lagen innebär bland annat en ökad transparens för mediekonsumenten och kan därför minska risken för desinformation, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

    Regeringen har idag beslutat om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

    - En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 451 träffar.