Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

Ingripanden mot satellitsändningar som hotar Sveriges säkerhet ska utredas

Som en del i arbetet med att öka Sveriges säkerhet, tillsätter regeringen en utredning om satellitsändningar av radio och tv som orsakar fara för landet. En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för ingripanden som tar hänsyn till yttrande- och informationsfriheterna.

– Vi måste bekämpa hot mot Sveriges säkerhet, i alla dess former. Det samhälle vi vill skydda bygger på demokratin. Vi behöver regler som gör att vi kan stoppa hybridhot och otillbörlig informationspåverkan, och samtidigt värna yttrande- och informationsfriheterna, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Ändrat stöd för att dagstidningar ska komma fram varje vardag

Regeringen justerar stödet för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post. Förändringen ger större träffsäkerhet och stärker förutsättningarna för daglig tidningsdistribution i hela landet.

– Distribution av nyhetstidningar måste fungera väl i hela Sverige. Det behövs för vår demokrati. Med den här förändringen kan fler få sin dagstidning i brevlådan varje vardag, även i glesbygd, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

Den 14 juni 2022 överlämnades propositionen Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag till riksdagen. I propositionen föreslås bland annat ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Ändringarna i radio- och tv-lagen och de relaterade ändringarna i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Förslag om bättre villkor för kommersiell radio

Regeringen har den 17 mars beslutat om en proposition som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

– Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 491 träffar.