Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Ökat mediestöd i regeringens budget

    För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post samt främja journalistik i hela landet ökas mediestödsanlaget med 100 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Remiss
Remiss Illustration: Regeringskansliet

På remiss: Ändringar i radio- och tv-lagen

Den 12 maj remitterade regeringen Ändringar i radio- och tv-lagen, Ds 2021: 12. I promemorian lämnas bland annat förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en utredning om innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning

Regeringen har den 18 mars beslutat tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur public service-innehåll på internet ska kunna omfattas av motsvarande villkor som gäller för sändningarna i marknätet, förutsatt att ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen genomförs som möjliggör detta. Utredaren ska också se över möjligheten att ändra ordningen för beslut vid så kallad förhandsprövning av nya tjänster hos public service-företagen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Beslut om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

Den 11 mars har regeringen beslutat om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service.

I skrivelsen instämmer regeringen i Riksrevisionens övergripande slutsats och informerar om att regeringen avser att följa Myndigheten för press, radio och TV:s arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Förbättrat stöd till lokaljournalistik

Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) som ger Myndigheten för press, radio och tv möjlighet att ge långsiktigt stöd till insatser för lokaljournalistik i hela landet.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 432 träffar.