Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

  • Unesco utser tryckfrihetsförordningen till världsminne

    År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen. I dag bevaras det unika källmaterialet på Riksarkivet och Kungliga biblioteket (KB). Dokumenten har nu tillsammans utsetts till världsminne av Unesco.

  • Ledamöter i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service förordnade

    Ledamöterna i den parlamentariska kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service (Ku 2023:01) har nu förordnats av kulturminister Parisa Liljestrand.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 275 träffar.