Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Regeringen säkerställer public service-företagens oberoende från partipolitik

    Regeringen har beslutat att godkänna de ändringar av SR:s, SVT:s och UR:s bolagsordningar som föreslagits av public service-företagens förvaltningsstiftelse. Ändringarna innebär att ledamöter i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag.

  • Regeringen beslutar om innehållsvillkor för public service på internet

    Regeringen har i dag fattat beslut om att vissa grundläggande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar via marknät också ska gälla för företagens innehåll i radio- och tv-program på internet.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 289 träffar.