Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Nya åtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner med anledning av det nya coronaviruset

    I dag höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) pressträff med anledning av det nya coronaviruset och ytterligare åtgärder för mediebranschen och statligt finansierade kulturinstitutioner.

Bild: Regeringskansliet

Uppdrag till MPRT att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med uppdraget är att, mot bakgrund av den akuta situation som uppkommit till följd av spridning av det nya coronaviruset, möjliggöra en snabb handläggning av bidraget och att informera de potentiella sökandena om processen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En moderniserad radio- och tv-lag

Den 29 maj överlämnades propositionen En moderniserad radio- och tv-lag till riksdagen. I propositionen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Bild: Regeringskansliet

Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Nu lämnar regeringen besked att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.

– Regeringen är angelägen om att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet. Rådande läge är inte hållbart för tidningsbranschen, säger kulturminister Amanda Lind.

Kulturminister Amanda Lind.
Kulturminister Amanda Lind. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind höll pressträff med anledning av det nya coronavirusets påverkan på mediesektorn

Medier i hela landet har påverkats drastiskt av det nya coronavirusets spridning. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bland annat en förstärkning av mediestödet. Regeringen aviserar även ett förslag om ändrade reklamregler för tv-sändningar.

Innehåll om medier

Prenumerera

Totalt 399 träffar.