Medier i statens budget

Uppdaterad

Medier omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt delar av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
11:1 Sändningar av TV Finland
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
11:4 Statens medieråd
11:5 Stöd till taltidningar
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
8:1 Mediestöd
8:2 Myndigheten för press, radio och tv

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudgeten 2021

Den 15 april lämnade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2021 till riksdagen.