Medier i statens budget

Medier omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt delar av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
11:4 Statens medieråd
11:5 Stöd till taltidningar
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
8:1 Presstöd
8:2 Myndigheten för press, radio och tv

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.