Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

    Fotot visar en bil som laddas en snöig dag
    Närmare 90% av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

    Regeringen ger i uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet.

  • Tomas Eneroth tog emot utredning om bilmålvakter

    Regeringen gav i september 2019 utredare Björn Hansson i uppdrag att se över regelverk och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att motverka förekomsten av bilmålvakter. Idag överlämnades förslagen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

Tomas Eneroth tog emot uppdrag om åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid förarprov

Regeringen gav i september 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder mot svarta körskolor och fusk vid förarprov. Syftet med uppdraget var att stävja fusk och att motverka att människor blir lurade på den utbildning som behövs för att bli säkra förare. Nu har Transportstyrelsen överlämnat rapporten till regeringen.

Fotot visar ett järnvägsspår med en sjö och skog i bakgrunden
Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021.

Foto visar en cykelväg och man ser bakre delen av en cykel
Regeringen ser ett behov av att fortsätta att utveckla cykelvägnätet för att göra cykeln till ett ännu mer attraktivt transportmedel. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen föreslår miljonsatsning för att fler ska cykla

Fler ska kunna ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Regeringen satsar därför sammanlagt 325 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 i satsningar som innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1729 träffar.