Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk

    Fotot visar fordon på en väg.
    I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU. Reformen innebär skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som stärker kontrollen av transportföretagen och som medför hårdare sanktionsavgifter vid fusk. Förordningarna träder i kraft den 2 och 21 februari 2022.

  • Sverige invald till rådet i IMO - FN:s sjöfartsorganisation

    Sverige har valts in att sitta i styrelsen för FN:s sjöfartsorganisation IMO. Det innebär att Sverige får större möjligheter att driva på i frågor som till exempel ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2035 träffar.