Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Regellättnader för sjöfarten

    Foto på ett fartygsdäck med upprullade fiskenät.
    Samtliga intygs giltighetstid förlängs därför sex månader från det datum då de annars skulle behövt förnyas. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

    Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader.

  • Pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth

    Tisdag den 17 mars höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff. Regeringen föreslår att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Tomas Eneroth sitter framför en digital skärm.
Mötet genomfördes med uppkopplade deltagare. Foto: Regeringskansliet

Tomas Eneroth kallade företrädare för de som organiserar och bedriver godstrafik på väg och järnväg till möte om coronaviruset

– Godstrafik upplever nu påfrestningar som en följd av spridningen av coronaviruset. Godstrafiken är central för försörjningstryggheten för både dagligvaruhandel och industri. Därför kallar jag in branschens företrädare för att få samlad information, säger Tomas Eneroth.

Foto på mötesrum med videoskärm.
Mötet genomfördes via video. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Möte om kollektivtrafik på väg och järnväg

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar kollektivtrafikens förutsättningar kallade infrastrukturminister Tomas Eneroth in företrädare för de som organiserar och bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg samt taxi till ett möte.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg sitter framför en skärm för videomöte.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Foto: Louise Andersson/Regeringskansliet

Tomas Eneroth bjöd in sjöfartsbranschen till möte om coronaviruset

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar sjöfartens förutsättningar bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter från sjöfartsbranschen till ett möte den 17 mars.

Foto på mötesdeltagarna kring ett bord.
Syftet med mötet är att få en lägesrapport över hur coronaviruset påverkar luftfartens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla god tillgänglighet i hela landet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Träff med flygbranschen för lägesrapport om coronaviruset

Med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter för flygbranschen till ett möte.

Porträttbild.
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Foto: Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029.

Foto: Pamus flygfoto, Norrköping.

Strategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter

Den nationella godstransportstrategin har tagits fram i dialog med berörda aktörer och syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

Regeringskansliet

Stockholmsdeklarationen presenterades vid global trafiksäkerhetskonferens

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag Stockholmsdeklarationen. Sverige står värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm den 19–20 februari.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1518 träffar.