Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Per Bolund och Tomas Eneroth håller pressträff

    Idag höll miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund och infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff om ett besked på infrastrukturområdet.

  • Största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder

    Idag höll infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund en digital pressträff där de presenterade innehållet i infrastrukturpropositionen.

    En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten

Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten.

Illustrationen visar två tecknade flygplan.
För att nå Parisavtalet och regeringens högt ställda klimatmål måste koldioxidutsläppen från luftfarten minska. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser

Regeringen vill att flygets klimat- och miljöpåverkan ska minska och lägger därför fram en proposition som möjliggör miljöstyrande start- och landningsavgifter på vissa flygplatser.

Fotot visar en väg med bilar.
Regeringen beslutar att ge grönt ljus till åtta objekt som får så kallad byggstart år 2021–2023. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen ger klartecken till flera infrastrukturobjekt

Regeringen beslutar att ge grönt ljus till åtta objekt som får så kallad byggstart år 2021–2023. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt. Infrastrukturobjekten är en del av den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Regeringskansliet / Ninni Andersson

Tomas Eneroth om mandatperiodens stora infrastrukturfrågor

Drygt två år har gått sedan regeringen tillträdde i januari 2019. Mycket har hänt på infrastrukturområdet, men vilka har de stora frågorna varit? Infrastrukturminister Tomas Eneroth delar med sig av sin syn på mandatperiodens två första år.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1803 träffar.