Transporter och infrastruktur i statens budget

Uppdaterad

Transporter och infrastruktur omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 22 Kommunikationer, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
1:3 Trafikverket
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
1:7 Trafikavtal
1:8 Viss internationell verksamhet
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:12 Transportstyrelsen
1:13 Trafikanalys
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:15 Sjöfartsstöd
1:16 Internationell tågtrafik
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.