Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också frågor om tillgång till bredband och digital infrastruktur, samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning.

Aktuellt om digitaliseringspolitik

  • Nära 200 initiativ för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

    Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

    Sedan maj 2017 har regeringens digitaliseringsstrategi pekat ut riktningen för politiken. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det pekar strategin ut fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Regeringens initiativ kopplade till delmålen är nu uppe i ca 200 stycken. Det är bland annat satsningar i statens budget, uppdrag till myndigheter samt förslag och beslut om ny lagstiftning.

  • OECD har presenterat sin utvärdering av Sveriges digitaliseringspolitik

    OECD har på regeringens uppdrag gjort en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik och rapporten, som är den första i sitt slag och utvärderar Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation. OECD lämnar förslag inom flera områden, bl.a. styrning och samordning, cybersäkerhet, arbetet med stora datamängder, näringslivets digitalisering, utbildning och universitetens roll samt forskning och utveckling.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 816 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida