Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning. Området omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området.

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Aktuellt om digitaliseringspolitik

 • Cybersäkerhet, AI och europeiskt eID på telekområdet

  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i Europabyggnaden i Bryssel
  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på telekområdet. Foto: EU-representationen

  När digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar träffar sina EU-kollegor i Bryssel den 3 december ska rådet enas om sin ståndpunkt om ett EU-direktiv om cybersäkerhet. Även förslagen om artificiell intelligens och ett europeiskt eID ska upp på mötet.

 • Sverige i toppen i ny rankning över EU:s mest digitaliserade länder

  Foto på en man framför en datorskärm
  En nyhet för i år är även att Sverige har klättrat på rankningen gällande digitaliseringen av offentliga tjänster, från plats tio år 2020 till plats fem i år. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Sverige rankas som det tredje mest digitaliserade landet i EU i en ny rapport från EU-kommissionen. En hög digital kompetens bland både invånare och företag, god tillgång till snabbt bredband och en hög andel digitala offentliga tjänster är några av förklaringarna till att Sverige ligger i topp.

Fotot visar lastning i en hamn
Sverige ska aktivt delta i utformandet av EU:s inre marknad för data där svenska företag ska vara ledande aktörer och som ska vara på plats 2030. Foto: Volvo Lastvagnar

Ny nationell strategi ska göra Sverige ledande i delning av data

Regeringen har idag fattat beslut om en nationell datastrategi. Inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik ska datadelning och AI främjas. Strategin stärker även välfärden, forskningen och näringslivet genom riktade regeringsuppdrag.

Bild: Regeringskansliet

Framtagning av vaccinationsbevis

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utfärdande av vaccinationsbevis. Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internatio­nella krav och är avsett för att exempelvis underlätta resande.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Välfärdskommissionen överens om ökad digitalisering och minskat IT-krångel

Välfärdskommissionen presenterar idag en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.

På fotot sitter en person vid ett tågfönster med en dator.
- Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg.

Innehåll om digitaliseringspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1234 träffar.