Högskola, forskning och rymd

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap. Samhällsnyttan med rymdforskning och rymdverksamhet är stor. Rymdforskningen bidrar med viktig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden.

Ansvariga för högskola, forskning och rymd

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola, forskning och rymd

 • Rundabordssamtal om regeringens STEM-strategi

  Student vid en 3D-skrivare.
  Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Den 7 februari bjöd utbildningsminister Mats Persson in olika aktörer till ett rundabordssamtal för att få inspel och förslag till regeringens kommande STEM-strategi. Deltagarna diskuterade bland annat hur man kan öka intresset för STEM-utbildningar bland unga och vilka insatser som behövs för att få fler kvinnor att påbörja en STEM-utbildning.

 • Förslag för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären på remiss

  Foto: Johnér bildbyrå

  En hög grad av mobilitet av forskare och lärare mellan högskola och andra sektorer är avgörande för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft och ställning som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Utbildningsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som ska underlätta förenade anställningar mellan högskolan och andra sektorer samt öka flexibiliteten vid anställning som biträdande lektor.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 714 träffar.