Finansmarknad

Finansmarknadsfrågor handlar om att bevaka och analysera hur det finansiella systemet fungerar, till exempel banktjänster, försäkringar och värdepapper. I fokus står stabiliteten i det finansiella systemet samt åtgärder för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Ansvariga för finansmarknad

Ansvarigt statsråd

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om finansmarknad

  • Tidsplan för arbetet med lagförslag - andra tjänstepensionsdirektivet

    Beslut om propositioner för andra tjänstepensionsdirektivet planeras till slutet av sommaren 2019, vilket är en förändring i förhållande till tidigare plan som var till juni 2019.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om finansmarknad

Prenumerera

Totalt 829 träffar.