Finansmarknad i statens budget

Finansmarknad är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:11 Finansinspektionen
1:12  Riksgäldskontoret
1:16  Finansmarknadsforskning
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.