Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Johan Forssell
Johan Forssell Bistånds- och utrikeshandels­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

  • Svenskt bistånd är effektivt och generöst

    Sverige är en av världens mest generösa givare. Nu höjs ambitionerna för att göra biståndet mer fokuserat, relevant, effektivt och transparent. I fokus står Ukraina, humanitärt stöd, demokrati, klimat, jämställdhet, handel och migration.

  • Agenda 2030 för hållbar utveckling

    Illustration: FN

    De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Innehåll om internationellt utvecklingssamarbete

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 550 träffar.