Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Johan Forssell
Johan Forssell Bistånds- och utrikeshandels­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

 • Bistånds- och utrikeshandelsministern om regeringens inriktning för det svenska biståndet

  Forssell håller upp en tryckt version av reformagendan för biståndet
  Den 14 december 2023 presenterade regeringen den nya inriktningen för biståndet: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt. Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

  Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell svarar på frågor om den nya inriktningen för det svenska biståndet. Han lyfter särskilt vikten av fred och säkerhet i Ukraina och närområdet samt synergierna mellan bistånd och handel som grundläggande i Sveriges strategiska arbete med biståndet.

 • Agenda 2030 för hållbar utveckling

  Illustration: FN

  De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Innehåll om internationellt utvecklingssamarbete

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 583 träffar.