Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

  • Sommarbriefing med Tomas Eneroth och Peter Eriksson den 22 juli 2020

    Under sommaren bjuder regeringen varje vecka in till en pressbriefing där ett eller flera statsråd informerar om en aktuell fråga.

  • Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till FN:s humanitära respons för covid-19

    Kristian Pohl/Regeringskansliet

    - Covid-19 känner inga gränser och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi kan bara bekämpa denna pandemi tillsammans och då måste de mest utsatta människorna i världen prioriteras, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. FN:s generalsekreterare presenterade en global humanitär responsplan för covid-19 den 25 mars. En samordnad ansats är avgörande för en effektiv respons, varför Sverige välkomnar FN:s ledarskap och samordnande roll. Sverige kommer därför genom Sida att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor. Det kommer att gå till FN:s barnfond (Unicef) och FN:s flyktinghögkommissarie (UNHCR) men också till Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Foto: Victor Brott/Sida

Policyramverket för internationellt utvecklingssamarbete

Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin i december 2016.

Bild: Regeringskansliet

FN:s havskonferens

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Humanitärt bistånd

I situationer av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden är humanitärt bistånd ett av de mest verkningsfulla och handgripliga medlen för att rädda liv och lindra nöd hos drabbade människor.

Innehåll om internationellt utvecklingssamarbete

Prenumerera

Totalt 1228 träffar.