Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges ambassader i Bamako och Ouagadougou avvecklas och en ny ambassad i Dakar planeras att etableras

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att Sveriges ambassader i Bamako (Mali) och Ouagadougou (Burkina Faso) ska avvecklas. För ett fortsatt effektivt engagemang i Sahel och Västafrika har regeringen även fattat beslut om att inleda en process för att etablera en ny ambassad i Dakar (Senegal).

Den övervägande verksamheten för ambassaderna i Bamako och Ouagadougou har utgjorts av det bilaterala utvecklingssamarbetet. Då regeringen sedan tidigare beslutat att fasa ut biståndet till Mali och Burkina Faso minskar mervärdet av permanent närvaro och ambassaderna i dessa länder kommer att avvecklas. Sveriges långvariga bilaterala relationer med Mali och Burkina Faso ska fortsatt värnas. Avvecklingarna beräknas vara slutförda i slutet av 2024.

För att Sverige ska kunna bevara ett effektivt engagemang i Sahel samt stärka engagemanget i Västafrika avser regeringen att etablera en ambassad i Dakar (Senegal).

I Dakar finns det goda förutsättningar att genomföra svensk utrikespolitik och främja svenska intressen. Senegal är ett i många sammanhang likasinnat land med demokratiska traditioner och institutioner i en alltmer instabil region. Som en av de snabbast växande och öppna ekonomierna i Västafrika finns också en stor potential att genom svensk närvaro bidra till ökad handel och investeringar. Dakar är också en viktig knutpunkt för regionala frågor för Sahel och Västafrika. Flera FN-organ och ett stort antal andra europeiska länder finns på plats.

Den nya ambassaden i Dakar beräknas öppna under 2025 och Sverige för dialog med Senegal om förutsättningarna för detta.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst
Laddar...