Utrikes­departementet

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Aktuellt från Utrikesdepartementet

  • Det gör Sverige för att ställa Ryssland till svars för sina brott i Ukraina

    Ansvarsutkrävande för Rysslands brott mot folkrätten är en central fråga för Sveriges regering. Det är viktigt för upprättelse och rättvisa för Ukraina som stat och för de människor som faller offer för Rysslands krigsförbrytelser, men också för upprätthållandet av den regelbaserade världsordningen. Sverige stödjer en rad olika initiativ på området.

  • Utrikesgruppen.se – inte en webbplats från Regeringskansliet

    Utrikesgruppen.se, svenska-ambassaden.com och sveriges-konsulat.com är exempel på webbplatser som drivs i privat regi och som inte har någon koppling till UD och Regeringskansliet. UD:s reseinformation och kontaktuppgifter till Sveriges utlandsmyndigheter finns på swedenabroad.se. Regeringens och Regeringskansliets information hittar du på regeringen.se.

  • Sveriges anslutning till Nato godkänd av riksdagen

    Den 22 mars godkände riksdagen regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato. När alla medlemsstater har ratificerat ansökan kan Sverige bli medlem i Nato.

Flygplan
Sverige har skickat materiel och räddningspersonal till Turkiet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Sveriges stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Med anledning av den mycket svåra humanitära situationen till följd av jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien bidrar Sverige med humanitärt stöd samt bistår med experter och materiel till de drabbade områdena.

Måndag den 20 mars anordnade det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med Europeiska kommissionen en givarkonferens till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. På konferensen presenterade Sverige ett sammanlagt svenskt stöd på 500 miljoner kronor. Totalt samlades ca 78 miljarder kronor in under konferensen.

Illustration: Regeringskansliet

Ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Den 24 februari 2023 var det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sverige har sedan dess bidragit med humanitärt, militärt och civilt stöd till Ukraina. Sedan regeringens tillträde har det militära stödet till Ukraina mer än tredubblats. Tillsammans med EU har Sverige under året i flera omgångar fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Sverige kommer fortsätta stödja Ukraina, så länge det behövs.

Foto: UN Photo

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Foto: Hedda Eriksson/Regeringskansliet

UD:s reseinformation

Här hittar du råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa: Vad du bör tänka på, problem som kan uppstå och vilken hjälp du kan få av Utrikesdepartementet i olika situationer.

Innehåll från Utrikesdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6890 träffar.