Utrikesdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Utrikesdepartementet ansvarar helt eller delvis för utgiftsområdena 5: Internationell samverkan, 7: Internationellt bistånd och 24: Näringsliv.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan omfattar följande anslag:
01:01 Avgifter till internationella organisationer
01:02 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
01:03 Nordiskt samarbete
01:04 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
01:05 Inspektionen för strategiska produkter
01:06 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
01:07 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
01:08 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
01:09 Svenska institutet
01:10 Information om Sverige i utlandet
01:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar följande anslag:
01:01 Biståndsverksamhet
01:02 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
01:03 Nordiska Afrikainstitutet
01:04 Folke Bernadotteakademin
01:05 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
01:06 Utvärdering av internationellt bistånd
UD:s del i utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar följande anslag:
01:01 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:4 Investeringsfrämjande
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
2:6 Bidrag till standardiseringen

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.