Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I år lämnades regeringens vårproposition den 10 april.

  • Sverige står väl rustat inför avmattning i ekonomin

    Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 848 träffar.