Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 15 april lämnar regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.

  • Ändringsbudgetar med anledning av coronapandemin

    Infografik: Jan Gerscher/Regeringskansliet

  • Regeringens fjärde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen

    Regeringen har idag överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ökade anslag för förlängda åtgärder inom sjukförsäkringsområdet, medel för det återinförda och utökade hyresstödet samt ytterligare stöd till kultursektorn och idrottsrörelsen.

Innehåll om statens budget

Prenumerera

Totalt 1341 träffar.