Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 till riksdagen.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag och beslut om statens budget

Här hittar du samtliga budgetförslag från regeringen samt sammanfattningar av tidigare budgetpropositioner.

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska prognoser och statens budget i siffror

Här hittar du Finansdepartementets senaste ekonomiska prognoser och aktuella siffror för statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Läs mer om budgetprocessen

Här kan du läsa mer om budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och hur ett vanligt budgetår ser ut.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1664 träffar.