Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 15 april lämnar regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.

  • Ändringsbudgetar med anledning av coronapandemin

    Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

  • Åttonde extra ändringsbudgeten till riksdagen

    Regeringen har överlämnat den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd och ersättningar till företag, kommuner och regioner. Även stöden inom socialförsäkringen förlängs. För att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen tillförs medel liksom kris- och stimulansstöd på kulturområdet och till idrotten.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1453 träffar.