Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 17 april överlämnades regeringens vårproposition för 2023 till riksdagen.

  • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

    Den 17 april överlämnade regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda särskilt utsatta hushåll och pressa tillbaka inflationen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag och beslut om statens budget

Här hittar du samtliga budgetförslag sorterat per budgetår.

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska prognoser och statens budget i siffror

Här hittar du Finansdepartementets senaste ekonomiska prognoser och aktuella siffror för statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Läs mer om budgetprocessen

Här kan du läsa mer om budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och hur ett vanligt budgetår ser ut.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 347 träffar.