Statens budget som excel

Här kan du ladda ner siffror för statens budget i formatet excel.
Källan för respektive exceldokument anges under dokumentet.

Regeringens förslag om statens budget

Budgetpropositioner
Varje höst redovisar regeringen ett komplett förslag för statens budget det kommande budgetåret i en så kallad budgetproposition. I varje budgetproposition görs en sammanställning av förslaget i siffror i en särskild specifikation.

Ändringsbudgetar
Utöver budgetpropositionen kan regeringen även lämna förslag till ändringar i statens budget under pågående budgetår i en så kallad proposition om ändringsbudget. I varje ändringsbudget görs en sammanställning av förslaget i siffror i en särskild specifikation.

Budgetförslag som excel
Nedan kan du ladda ner specifikationer från olika budgetpropositioner och ändringsbudgetar i formatet excel. Dokumenten är samlade per budgetår.

Budgetåret 2019

Hela budgetförslaget för 2019: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2019 (Ur regeringens Budgetproposition för 2019 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Budgetåret 2018

Hela budgetförslaget för 2018: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2018 (Ur regeringens Budgetproposition för 2018 som lämnades till riksdagen 20 september 2017)

Ändringsförslag hösten 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Ändringsförslag våren 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 16 april 2018)

Budgetåret 2017

Hela budgetförslaget för 2017: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2017 (Ur regeringens Budgetproposition för 2017 som lämnades till riksdagen 20 september 2016)

Ändringsförslag våren 2017: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2017 som lämnades till riksdagen 18 april 2017)

Budgetåret 2016

Hela budgetförslaget för 2016: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2016 (Ur regeringens Budgetproposition för 2016 som lämnades till riksdagen 21 september 2015)

Ändringsförslag våren 2016: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2016 som lämnades till riksdagen 13 april 2016)

Budgetåret 2015

Hela budgetförslaget för 2015: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2015 (Ur regeringens Budgetproposition för 2015 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Ändringsförslag våren 2015: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2015 som lämnades till riksdagen 15 april 2015)

Budgetåret 2014

Hela budgetförslaget för 2014: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2014 (Ur regeringens Budgetproposition för 2014 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)

Ändringsförslag våren 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 9 april 2014)

Ändringsförslag hösten 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Budgetåret 2013

Hela budgetförslaget för 2013: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 (Ur regeringens Budgetproposition för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2012)

Ändringsförslag våren 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 15 april 2013)

Ändringsförslag hösten 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)