Artikel från Finansdepartementet

Statens budget som excel

Här kan du ladda ner siffror för statens budget i formatet excel.
Källan för respektive exceldokument anges under dokumentet.

Regeringens förslag om statens budget

Budgetpropositioner
Varje höst redovisar regeringen ett komplett förslag för statens budget det kommande budgetåret i en så kallad budgetproposition. I varje budgetproposition görs en sammanställning av förslaget i siffror i en särskild specifikation.

Ändringsbudgetar
Utöver budgetpropositionen kan regeringen även lämna förslag till ändringar i statens budget under pågående budgetår i en så kallad proposition om ändringsbudget. I varje ändringsbudget görs en sammanställning av förslaget i siffror i en särskild specifikation.

Budgetförslag som excel
Nedan kan du ladda ner specifikationer från olika budgetpropositioner och ändringsbudgetar i formatet excel. Dokumenten är samlade per budgetår.

Budgetåret 2020

Hela budgetförslaget för 2020: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2020 (Ur regeringens Budgetproposition för 2020 som lämnades till riksdagen 18 september 2019)

 

Budgetåret 2019

Ändringsförslag hösten 2019: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2019 som lämnades till riksdagen 18 september 2019)

Ändringsförslag våren 2019: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2019 som lämnades till riksdagen 10 april 2019)

Hela budgetförslaget för 2019: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2019 (Ur regeringens Budgetproposition för 2019 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Budgetåret 2018

Hela budgetförslaget för 2018: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2018 (Ur regeringens Budgetproposition för 2018 som lämnades till riksdagen 20 september 2017)

Ändringsförslag hösten 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 15 november 2018)

Ändringsförslag våren 2018: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2018 som lämnades till riksdagen 16 april 2018)

Budgetåret 2017

Hela budgetförslaget för 2017: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2017 (Ur regeringens Budgetproposition för 2017 som lämnades till riksdagen 20 september 2016)

Ändringsförslag våren 2017: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2017 som lämnades till riksdagen 18 april 2017)

Budgetåret 2016

Hela budgetförslaget för 2016: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2016 (Ur regeringens Budgetproposition för 2016 som lämnades till riksdagen 21 september 2015)

Ändringsförslag våren 2016: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2016 som lämnades till riksdagen 13 april 2016)

Budgetåret 2015

Hela budgetförslaget för 2015: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2015 (Ur regeringens Budgetproposition för 2015 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Ändringsförslag våren 2015: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2015 som lämnades till riksdagen 15 april 2015)

Budgetåret 2014

Hela budgetförslaget för 2014: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2014 (Ur regeringens Budgetproposition för 2014 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)

Ändringsförslag våren 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 9 april 2014)

Ändringsförslag hösten 2014: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2014 som lämnades till riksdagen 23 oktober 2014)

Budgetåret 2013

Hela budgetförslaget för 2013: Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 (Ur regeringens Budgetproposition för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2012)

Ändringsförslag våren 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Vårändringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 15 april 2013)

Ändringsförslag hösten 2013: Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag (Ur regeringens Höständringsbudget för 2013 som lämnades till riksdagen 18 september 2013)

Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2019

Riksdagsbehandlingen av statens budget för 2019 är klar. Riksdagens beslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.

Läs om de olika ekonomiska propositionerna