Regeringen och Regeringskansliet i sociala medier

Uppdaterad

Här hittar du länkar till både konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder.

Regeringskansliets konton

Regeringen och Regeringskansliet

Statsrådsberedningen

Statsministern på Twitter 

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter

Finansdepartementet

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet på Twitter

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet på Twitter

Socialdepartementet

Socialdepartementet på Twitter

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet på Twitter

Utrikesdepartementet (UD)

UD på Twitter

EU-representationen

Andra konton som statsråden använder

Ulf Kristersson

Ulf Kristersson på Instagram

Acko Ankarberg Johansson

Acko Ankarberg Johansson på Twitter

Carl-Oskar Bohlin

Paulina Brandberg

Ebba Busch

Jakob Forssmed

Jakob Forssmed på Twitter

Johan Pehrson

Mats Persson

Jessica Roswall

Erik Slottner

Elisabeth Svantesson

Anna Tenje

Anna Tenje på Twitter

Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall på Twitter

Niklas Wykman

Netikett för sociala medier

För Regeringskansliets konton i sociala medier gäller Regeringskansliets netikett.