Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

 • Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

  Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet. Det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram i en proposition till riksdagen.

 • Mats Persson och Lotta Edholm inledningstalar på svenska EU-möten om utbildning

  Porträttbild av Mats Persson och Lotta Edholm
  Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Under vecka 12 kommer flera möten med utbildningstema att hållas som en del av det svenska ordförandeskapet i EU. Kompetensförsörjning, grön omställning och utbildning för ukrainska elever är några av frågorna som står på agendan. Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm kommer att hålla varsitt inledningsanförande.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Foto: Folio

Viseringsfria personer ska kunna visa pass i original

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om ett uppdrag till Migrationsverket vid torsdagens regeringssammanträde. Uppdraget ska underlätta för viseringsfria personer att visa upp pass i original vid en ansökan om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd.

– För att stärka Sverige som forskningsnation behöver vi bidra till att göra det mer attraktivt för utländska forskare och doktorander att studera, forska eller arbeta vid svenska lärosäten. Det här uppdraget är en pusselbit i regeringens arbete för att förbättra reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Forsknings­ministrarna diskuterade forsknings­infrastrukturer och öppen vetenskap

Onsdagen den 8 februari träffades EU:s ministrar med ansvar för forskning under den sista dagen av det informella mötet mellan EU:s konkurrenskraftsministrar i Stockholm. Under mötet hölls politiska debatter om två aktuella frågor: Användning av data från forskningsinfrastrukturer och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Foto: Johnér Bildbyrå

Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar

För att få fler sjuksköterskor och möjliggöra bättre kompetensförsörjning i vården krävs fler åtgärder. Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 62 träffar.