Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

  • Mats Persson deltar i Northern Science Ministerial Meeting

    Den 24 november deltar utbildningsminister Mats Persson i Northern Science Ministerial Meeting. Temat för det digitala mötet är internationellt forskningssamarbete i en tid av geopolitisk konkurrens.

    – Forskningen i Sverige ska präglas av öppenhet och frihet, och för att vi ska fortsätta vara en framstående kunskapsnation behöver vi samverka och interagera med omvärlden. Samtidigt har de senaste årens ökade geopolitiska spänningar tydligt visat att öppenhet också kräver medvetenhet om de säkerhetshot och risker som finns, säger utbildningsminister Mats Persson.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen satsar på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan. Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Foto: Perry Nordeng/ESS

Regeringen tillför medel för att ESS ska kunna färdigställas 2027

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.

Illustration som visar hur solen når de nattlysande molnen på nattsidan av jorden.
Illustration som visar hur solen når de nattlysande molnen på nattsidan av jorden. Illustration: Rymdstyrelsen

Regeringen beviljar tillstånd för att sända ut forskningssatelliten MATS i rymden

Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, inte minst klimatforskning. Regeringen har nu beslutat att ge bolaget OHB Sweden AB tillstånd att sända ut den svenska satelliten MATS i omloppsbana runt jorden. Uppskjutningen är planerad att ske från Nya Zeeland.

Statssekreterare Maria Nilsson.
Statssekreterare Maria Nilsson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Maria Nilsson ny statssekreterare hos Mats Persson

Regeringen har utsett Maria Nilsson till statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.