Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

  • Regeringen utökar möjligheten för universitet och högskolor att hyra ut bostäder

    Foto: Folio

    Det finns i dag en brist på bostäder i många högskolekommuner, vilket försvårar rekryteringen av såväl studenter som anställda till högskolan. För att säkerställa internationaliseringen i högskolan och rörligheten bland forskare har regeringen beslutat om en ny förordning som ger de statliga lärosätena möjlighet att erbjuda bostäder till fler grupper av studenter och forskare än i dag.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen satsar på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan. Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Foto: Perry Nordeng/ESS

Regeringen tillför medel för att ESS ska kunna färdigställas 2027

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.

Illustration som visar hur solen når de nattlysande molnen på nattsidan av jorden.
Illustration som visar hur solen når de nattlysande molnen på nattsidan av jorden. Illustration: Rymdstyrelsen

Regeringen beviljar tillstånd för att sända ut forskningssatelliten MATS i rymden

Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, inte minst klimatforskning. Regeringen har nu beslutat att ge bolaget OHB Sweden AB tillstånd att sända ut den svenska satelliten MATS i omloppsbana runt jorden. Uppskjutningen är planerad att ske från Nya Zeeland.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.