Hoppa till huvudinnehåll

Bättre förutsättningar för kliniska prövningar i Sverige

Publicerad

Läkemedelsverket får i uppdrag att, med utgångspunkt i Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8), föreslå hur förbättrade förutsättningar och en stärkt kapacitet för fler kliniska prövningar kan skapas i Sverige. Syftet är att ytterligare främja svensk konkurrenskraft kopplat till kliniska prövningar av nya läkemedel och behandlingsmetoder.

– Att skapa bättre förutsättningar för fler kliniska prövningar i Sverige handlar både om att bidra till en snabbare utveckling av nya läkemedel och behandlingar och möta medicinska behov, men också att stärka Sveriges konkurrenskraft globalt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Kliniska prövningar spelar en avgörande roll för Sveriges hälso- och sjukvård, näringsliv och forskningssektor. Att främja kliniska prövningar är inte bara en satsning på bättre hälsa, utan också på Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd. Det är därför av största vikt att vi förbättrar förutsättningarna och stärker vår kapacitet att genomföra dessa prövningar säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi står i dag inför betydande hälsoutmaningar som kräver långsiktiga satsningar. Kliniska prövningar är ryggraden i medicinsk utveckling och centralt för Sveriges konkurrenskraft inom life science, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Kliniska prövningar är en viktig del av life science-sektorn och helt avgörande i utvecklingen av nya läkemedel. Förutsättningarna för kliniska prövningar behöver bli bättre. Detta initiativ kommer att främja samarbete mellan akademiker, industrier och regeringen för att säkerställa att vi kan ta fram evidensbaserade behandlingar på ett effektivt sätt, säger utbildningsminister Mats Persson.

Syftet med Läkemedelsverkets uppdrag är att bidra till konkurrenskraftiga förutsättningar för att bedriva kliniska prövningar i Sverige, som möter så väl behoven från näringslivet, akademin som patienter och hälso- och sjukvård. Målsättningen ska vara en effektiv, tillgänglig och öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Läkemedelsverket ska föreslå insatser för att förbättra förutsättningarna för bland annat ett öppet och transparent arbetssätt mellan aktörer och att internationella relationer och samarbeten främjas. Förslagen ska också syfta till bättre förutsättningar för att svenska aktörers förmåga och kunskap inom området kliniska prövningar utvecklas med patientsäkerhet och hållbarhet som integrerade perspektiv. Vid genomförandet av uppdraget ska relevanta delar av förslaget om ett nationellt partnerskap, benämnt SweTrial, i departementspromemorian Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8) tas i beaktande.

Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2025.

Uppdrag om kompetenshöjande åtgärder avseende kliniska prövningar förlängs

Regeringen beslutar att förlänga Läkemedelsverkets uppdrag om kompetenshöjande åtgärder avseende kliniska prövningar till den 31 mars 2025. Enligt uppdraget ska myndigheten kartlägga behovet av kompetenshöjande åtgärder genom att samtala med områdets aktörer och ta fram och tillgängliggöra utbildningsmaterial för att främja regulatorisk kompetens om utformning och genomförande av kliniska prövningar.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Dan Jormvik
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-318 65 75
e-post till Dan Jormvik
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Marcus Nilsen
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-526 90 97
e-post till Marcus Nilsen
Laddar...