Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Läkemedelsverket att föreslå förbättrade förutsättningar och stärkt genomförandekapacitet för kliniska prövningar Diarienummer: S2024/01311

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att, med utgångspunkt i Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8), föreslå hur förbättrade förutsättningar och stärkt genomförandekapacitet för kliniska prövningar kan åstadkommas i Sverige.

Ladda ner:

Syftet är att bidra till konkurrenskraftiga förutsättningar för att bedriva kliniska prövningar i Sverige, som möter så väl behoven från näringslivet, akademin som patienter och hälso- och sjukvård. Målsättningen ska vara en effektiv, tillgänglig och öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Laddar...