Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Socialdepartementet

"En stark socialtjänst är ett av våra viktigaste verktyg för att förebygga brott. Vi vill reformera socialtjänstlagen så att socialtjänsten stärks i sitt mandat att till exempel besluta om fler obligatoriska insatser så att sociala problem förebyggs tidigt. Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett fritt och självständigt liv utan diskriminering. Vi kommer att se över åtgärder för ett statligt huvudmannaskap inom ramen för LSS och integrera funktionsrättsperspektivet i fler samhällsområden"

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Camilla Waltersson Grönvall

 • Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

  Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Regeringen presenterar nu ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta rekryteringen av barn och unga in i grov brottslighet är några av insatserna som nu läggs fram.

 • Regeringen har tagit emot förslag om hur samhällsvården för barn och unga kan förbättras

  Måndag 6 november tog socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot utredningen barn och unga i samhällets vård. I samband med överlämningen höll ministern en pressträff tillsammans med utredare Carina Ohlsson.

 • Regeringen har tagit emot förslag om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

  Barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. Nu har utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter” lämnat sina förslag till regeringen.

 • Regeringen tillsätter en utredning om hur socionomutbildningen bättre ska förbereda för brottsförebyggande arbete

  För att vända utvecklingen att fler barn och unga utnyttjas i kriminella nätverk är det viktigt med tidiga och samordnade insatser till barn och familjer i riskzonen. I det arbetet spelar socialtjänsten en central roll och det är viktigt att de som arbetar där har rätt kompetens. Regeringen ger därför en utredare i uppdrag att se över socionomexamen.

Sammansatt bild med porträtt på Anna Tenje, Acko Ankarberg Johansson, Jakob Forssmed och Camilla Waltersson Grönvall
Socialdepartementets fyra statsråd har arbetar med frågor inom Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) och Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS). Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Resultat för Sveriges ordförandeskap

Under sex månader har det svenska ordförandeskapet arbetat för att göra EU säkrare, friare och grönare. Socialdepartementets fyra statsråd har arbetat inom olika rådskonstellationer, så som Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) och Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS).

Här kan du ta del av ordförandeskapets resultat under våren 2023.

Bild på socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Foto: Regeringskansliet

Högnivåmöte om skydd av barn

Den 1-2 juni arrangerade det svenska ordförandeskapet högnivåmötet om skydd av barn - EU-stöd för återuppbyggnad och reform av Ukrainas barnskyddssystem. På mötet deltog bland andra Hennes Majestät Drottningen, statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych samt Catherine Russell, generaldirektör för UNICEF. Även Ukrainska presidentens fru Olena Zelenska medverkade digitalt.

Bild från en pressträff med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg vid en pressträff om skyddade boenden. Foto: Regeringskansliet

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

Bild på kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. De håller blommor i handen.
EU-kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. Foto: Anton Kulakowskiy

Socialtjänst­minister Camilla Waltersson Grönvall besökte Ukraina

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte under torsdagen den 20 april Ukrainas huvudstad Kiev och träffade president Zelenskyjs fru Olena Zelenska och företrädare för den ukrainska regeringen. Under mötet diskuterades hur barn har drabbats av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Innehåll från Camilla Waltersson Grönvall

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 93 träffar.